Söktermen darla su har 3 resultat
Hoppa till
IT Italienska SV Svenska
darla su (v) [stop, quit, desist] (v) ge upp (v) [stop, quit, desist]
darla su (v) [abandon] (v) överge (v) [abandon]
darla su (v) [stop, quit, desist] (v) överge (v) [stop, quit, desist]

IT SV Översättningar för su

su (o) [direzione] till (o) [direzione]
su (o) [direzione] mot (o) [direzione]
su (o) [di] beträffande (o) [di]
su (o) [preposizione] beträffande (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] beträffande (o) [soggetto]
su (o) [di] angående (o) [di]
su (o) [preposizione] angående (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] angående (o) [soggetto]
su (o) [di] med avseende på (o) [di]
su (o) [preposizione] med avseende på (o) [preposizione]