Söktermen di har 39 resultat
SVSynonymer för diITÖversättningar
näring[näringsmedel](unutrizione
livsmedel[näringsmedel]ngeneri alimentari(mp)
mat[näringsmedel](ualimento{m}
spis[näringsmedel](ustufa
kost[näringsmedel](udieta{f}
bröd[näringsmedel]npane{m}
bete[näringsmedel]nvegetazione per pascolo
foder[näringsmedel]nbiada
diet[näringsmedel](udieta{f}
föda[näringsmedel](upartorire
ITItalienskaSVSvenska
di(o)[su] i fråga om(o)[su]
di(o)[possessione] från(o)[possessione]
di(o)[libri] komma från(o)[libri]
di(o)[origine] komma från(o)[origine]
di(o)[possessione] komma från(o)[possessione]
di(o)[generale] med(o)[generale]
di(a)[generale] knappt(a)[generale]
di(o)[soggetto] om(o)[soggetto]
di(o)[su] om(o)[su]
di(o)[soggetto] i fråga om(o)[soggetto]
di(o)[origine] från(o)[origine]
di(a)[generale] några(a)[generale]
di(a)[generale] något(a)[generale]
di(a)[generale] någonting(a)[generale]
di(a)[generale] nätt och jämt(a)[generale]
di(a)[generale] med nöd och näppe(a)[generale]
di(o)[materia] gjord av(o)[materia]
di(n adj adv)[meteorology: easterly] östlig(n adj adv)[meteorology: easterly]
di(n adj adv)[meteorology: easterly] ostlig(n adj adv)[meteorology: easterly]
di dag(u)
di(o)[origine](o)[origine]
di(conj prep adv)[Introduces a comparison] än(conj prep adv)[Introduces a comparison]
di(o)[generale] till(o)[generale]
di(o)[soggetto] beträffande(o)[soggetto]
di(o)[su] beträffande(o)[su]
di(o)[soggetto] angående(o)[soggetto]
di(o)[su] angående(o)[su]
di(o)[soggetto] med avseende på(o)[soggetto]
di(o)[su] med avseende på(o)[su]
di(o)[libri](o)[libri]
di(o)[generale] för(o)[generale]
di(o)[possessione](o)[possessione]
di(o)[soggetto] över(o)[soggetto]
di(o)[su] över(o)[su]
di(o)[libri] av(o)[libri]
di(o)[materia] av(o)[materia]
di(o)[origine] av(o)[origine]
di(o)[possessione] av(o)[possessione]
di(o)[libri] från(o)[libri]

Italienska Svenska översättingar