Söktermen eftertryck har 8 resultat
SV Svenska IT Italienska
eftertryck (n) [emfas] {n} accento (n) {m} [emfas]
eftertryck (n) [vikt] {n} accento (n) {m} [vikt]
eftertryck (n) [emfas] {n} rilievo (n) {m} [emfas]
eftertryck (n) [vikt] {n} rilievo (n) {m} [vikt]
eftertryck (n) [emfas] {n} risalto (n) {m} [emfas]
SV Svenska IT Italienska
eftertryck (n) [vikt] {n} risalto (n) {m} [vikt]
eftertryck (n) [emfas] {n} enfasi (n) {f} [emfas]
eftertryck (n) [vikt] {n} enfasi (n) {f} [vikt]
SV Synonymer för eftertryck IT Översättningar
tyngdpunkt [huvudvikt] (u centre of gravity
tonvikt [huvudvikt] (u accent
styrka [kraft] (u corroborate
förmåga [kraft] (u faculty
intensitet [kraft] (u intensity
tyngd [kraft] (u gravity
makt [kraft] (u power
must [kärna] must
saft [kärna] (u juice
kraft [kärna] (u vigour {BE}
kvintessens [kärna] (u quintessence (formal)
det innersta [kärna] (invariable heart
märg [kärna] (u marrow
myndighet [auktoritet] (u authorit
värdighet [auktoritet] (u dignity
inflytande [auktoritet] n influence
kontrast [motsats] (u contrast
förstärkning [motsats] (u amplification
relief [motsats] (u relief
emfas [säkerhet] (u accent