Söktermen estrarre har 15 resultat
IT Italienska SV Svenska
estrarre (v) [industria mineraria] gräva i (v) [industria mineraria]
estrarre (v) [industria mineraria] bearbeta (v) [industria mineraria]
estrarre (v) [industria mineraria] bryta (v) [industria mineraria]
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage] ta bort (n adj v) [to separate; to disengage]
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage] skilja av (n adj v) [to separate; to disengage]
IT Italienska SV Svenska
estrarre (v) [chimico] dra ut (v) [chimico]
estrarre (v) [odontoiatria] dra ut (v) [odontoiatria]
estrarre (v n) [to pull out] dra (v n) [to pull out]
estrarre (v) [chimico] extrahera (v) [chimico]
estrarre (v) [odontoiatria] extrahera (v) [odontoiatria]
estrarre (v) [chimico] lösa ut (v) [chimico]
estrarre (v) [odontoiatria] lösa ut (v) [odontoiatria]
estrarre (v) [industria mineraria] utvinna (v) [industria mineraria]
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage] skilja ut (n adj v) [to separate; to disengage]
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage] abstrahera (n adj v) [to separate; to disengage]

Italienska Svenska översättingar