Söktermen estrarre har 15 resultat
IT Italienska SV Svenska
estrarre (v) [industria mineraria] gräva i (v) [industria mineraria]
estrarre (v) [industria mineraria]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
bearbeta (v) [industria mineraria]
 • bearbetad
estrarre (v) [industria mineraria]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
bryta (v) [industria mineraria]
 • bruten
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage] ta bort (n adj v) [to separate; to disengage]
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage] skilja av (n adj v) [to separate; to disengage]
IT Italienska SV Svenska
estrarre (v) [chimico] dra ut (v) [chimico]
estrarre (v) [odontoiatria] dra ut (v) [odontoiatria]
estrarre (v n) [to pull out]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
dra (v n) [to pull out]
 • dragen
estrarre (v) [chimico]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
extrahera (v) [chimico]
 • extraherad
estrarre (v) [odontoiatria]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
extrahera (v) [odontoiatria]
 • extraherad
estrarre (v) [chimico] lösa ut (v) [chimico]
estrarre (v) [odontoiatria] lösa ut (v) [odontoiatria]
estrarre (v) [industria mineraria]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
utvinna (v) [industria mineraria]
 • utvunnen
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage] skilja ut (n adj v) [to separate; to disengage]
estrarre (n adj v) [to separate; to disengage]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
abstrahera (n adj v) [to separate; to disengage]
 • abstraherad

Italienska Svenska översättingar