Söktermen in har 51 resultat
IT Italienska SV Svenska
in (a) [moda] trendig (a) [moda]
in (o) [posizione] innanför (o) [posizione]
in (o) [direzione] inne i (o) [direzione]
in (o) [in ogni] inne i (o) [in ogni]
in (o) [posizione] inne i (o) [posizione]
in (o) [preposizione] inne i (o) [preposizione]
in (o) [prossimità] inne i (o) [prossimità]
in (o) [tempo] inne i (o) [tempo]
in (o) [generale] med hjälp av (o) [generale]
in (o) [generale] genom (o) [generale]
in (o) [generale] medelst (o) [generale]
in (o) [materia] gjord av (o) [materia]
in lyssna
in (o) [tempo] inuti (o) [tempo]
in (a) [moda] moderiktig (a) [moda]
in (o) [direzione] i (o) [direzione]
in (o) [in ogni] i (o) [in ogni]
in (o) [preposizione] i (o) [preposizione]
in (o) [prossimità] i (o) [prossimità]
in (o) [direzione] in i (o) [direzione]
in (o) [in ogni] in i (o) [in ogni]
in (o) [preposizione] in i (o) [preposizione]
in (o) [prossimità] in i (o) [prossimità]
in (o) [preposizione] inom loppet av (o) [preposizione]
in (o) [tempo] inom loppet av (o) [tempo]
in (adv) [to some place] någonstans (adv) [to some place]
in (o) [in ogni] nära (o) [in ogni]
in (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
in (o) [direzione] mot (o) [direzione]
in (o) [direzione] (o) [direzione]
in (o) [in ogni] (o) [in ogni]
in (o) [preposizione] (o) [preposizione]
in (o) [prossimità] (o) [prossimità]
in (o) [materia] av (o) [materia]
in (o) [direzione] vid (o) [direzione]
in (o) [in ogni] vid (o) [in ogni]
in (o) [preposizione] vid (o) [preposizione]
in (o) [prossimità] vid (o) [prossimità]
in (o) [direzione] nära (o) [direzione]
in (o) [direzione] till (o) [direzione]
in (o) [preposizione] nära (o) [preposizione]
in (o) [prossimità] nära (o) [prossimità]
in (adj n v) [made of concrete] betong (adj n v) [made of concrete] (u)
in (o) [posizione] inom (o) [posizione]
in (o) [preposizione] inom (o) [preposizione]
in (o) [tempo] inom (o) [tempo]
in (o) [direzione] inuti (o) [direzione]
in (o) [in ogni] inuti (o) [in ogni]
in (o) [posizione] inuti (o) [posizione]
in (o) [preposizione] inuti (o) [preposizione]
in (o) [prossimità] inuti (o) [prossimità]

Italienska Svenska översättingar

IT Synonymer för in SV Översättningar
per quanto riguarda [per] каса́тельно (prep)
di [per] восто́чный (n adj adv)
durante [durante] при (prдp +prдpos)
dentro [sopra] внутри́ (prep adv)
per [in] и́з-за (adv conj)