Söktermen in har 51 resultat
ITItalienskaSVSvenska
in(a)[moda] trendig(a)[moda]
in(o)[posizione] innanför(o)[posizione]
in(o)[direzione] inne i(o)[direzione]
in(o)[in ogni] inne i(o)[in ogni]
in(o)[posizione] inne i(o)[posizione]
in(o)[preposizione] inne i(o)[preposizione]
in(o)[prossimità] inne i(o)[prossimità]
in(o)[tempo] inne i(o)[tempo]
in(o)[generale] med hjälp av(o)[generale]
in(o)[generale] genom(o)[generale]
in(o)[generale] medelst(o)[generale]
in(o)[materia] gjord av(o)[materia]
in lyssna
in(o)[tempo] inuti(o)[tempo]
in(a)[moda] moderiktig(a)[moda]
in(o)[direzione] i(o)[direzione]
in(o)[in ogni] i(o)[in ogni]
in(o)[preposizione] i(o)[preposizione]
in(o)[prossimità] i(o)[prossimità]
in(o)[direzione] in i(o)[direzione]
in(o)[in ogni] in i(o)[in ogni]
in(o)[preposizione] in i(o)[preposizione]
in(o)[prossimità] in i(o)[prossimità]
in(o)[preposizione] inom loppet av(o)[preposizione]
in(o)[tempo] inom loppet av(o)[tempo]
in(adv)[to some place] någonstans(adv)[to some place]
in(o)[in ogni] nära(o)[in ogni]
in(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] till(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
in(o)[direzione] mot(o)[direzione]
in(o)[direzione](o)[direzione]
in(o)[in ogni](o)[in ogni]
in(o)[preposizione](o)[preposizione]
in(o)[prossimità](o)[prossimità]
in(o)[materia] av(o)[materia]
in(o)[direzione] vid(o)[direzione]
in(o)[in ogni] vid(o)[in ogni]
in(o)[preposizione] vid(o)[preposizione]
in(o)[prossimità] vid(o)[prossimità]
in(o)[direzione] nära(o)[direzione]
in(o)[direzione] till(o)[direzione]
in(o)[preposizione] nära(o)[preposizione]
in(o)[prossimità] nära(o)[prossimità]
in(adj n v)[made of concrete] betong(adj n v)[made of concrete](u)
in(o)[posizione] inom(o)[posizione]
in(o)[preposizione] inom(o)[preposizione]
in(o)[tempo] inom(o)[tempo]
in(o)[direzione] inuti(o)[direzione]
in(o)[in ogni] inuti(o)[in ogni]
in(o)[posizione] inuti(o)[posizione]
in(o)[preposizione] inuti(o)[preposizione]
in(o)[prossimità] inuti(o)[prossimità]

Italienska Svenska översättingar

ITSynonymer för inSVÖversättningar
per quanto riguarda[per]について(prep adv adj)
di[per]トルコ石の(n adj)
per[in]のために(prep)