Söktermen insensibile har 36 resultat
IT Italienska SV Svenska
insensibile (a) [emozione] hjärtlös (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] tjockhudad (a) [comportamento]
insensibile (a) [comportamento] okänslig (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] okänslig (a) [emozione]
insensibile (a) [sensazione fisica] okänslig (a) [sensazione fisica]
IT Italienska SV Svenska
insensibile (a) [comportamento] kylig (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] kylig (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] hjärtlös (a) [comportamento]
insensibile (adj) [emotionally hardened] hjärtlös (adj) [emotionally hardened]
insensibile (a) [emozione] likgiltig (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] känslolös (a) [comportamento]
insensibile (adj) [emotionally hardened] känslolös (adj) [emotionally hardened]
insensibile (a) [emozione] känslolös (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] kallsinnig (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] kallsinnig (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] kallt (a) [comportamento]
insensibile (a) [comportamento] kyligt (a) [comportamento]
insensibile (adj) [emotionally hardened] känslokall (adj) [emotionally hardened]
insensibile (a) [comportamento] kallsinnigt (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] obarmhärtig (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] högdragen (a) [comportamento]
insensibile (a) [comportamento] apatiskt (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] apatiskt (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] likgiltigt (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] likgiltigt (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] känslolöst (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] känslolöst (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] obarmhärtig (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] kallsinnigt (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] grym (a) [comportamento]
insensibile (a) [emozione] grym (a) [emozione]
insensibile (a) [comportamento] ovänlig (a) [comportamento]
insensibile (a) [comportamento] reserverad (a) [comportamento]
insensibile (a) [comportamento] kall (a) {n} [comportamento]
insensibile (a) [emozione] kall (a) {n} [emozione]
insensibile (a) [comportamento] likgiltig (a) [comportamento]

Italienska Svenska översättingar