Söktermen känna har 21 resultat
SV Svenska IT Italienska
känna (v) [fysisk förnimmelse] provare (v) [fysisk förnimmelse]
känna (v) [fara] subodorare (v) [fara]
känna (v) [fara] fiutare (v) [fara]
känna (v) [person] conoscere (v) [person]
känna (v) [mental förnimmelse] essere cosciente di (v) [mental förnimmelse]
SV Svenska IT Italienska
känna (v) [fysisk förnimmelse] essere cosciente di (v) [fysisk förnimmelse]
känna (v) [mental förnimmelse] tastare (v) [mental förnimmelse]
känna (v) [fysisk förnimmelse] tastare (v) [fysisk förnimmelse]
känna (v) [känsla] rendersi conto di (v) [känsla]
känna (v) [känsla] percepire (v) [känsla]
känna (v) [mental förnimmelse] provare (v) [mental förnimmelse]
känna (v) [fara] avvertire (v) [fara]
känna (v n) [transitive: to sense by touch] sentire (v n) [transitive: to sense by touch]
känna (v n) [transitive: to experience an emotion or other mental state about] sentire (v n) [transitive: to experience an emotion or other mental state about]
känna (v) [mental förnimmelse] sentire (v) [mental förnimmelse]
känna (v) [känsla] sentire (v) [känsla]
känna (v) [fysisk förnimmelse] sentire (v) [fysisk förnimmelse]
känna (v) [fara] sentire (v) [fara]
känna (v) [mental förnimmelse] toccare (v) [mental förnimmelse]
känna (v) [fysisk förnimmelse] toccare (v) [fysisk förnimmelse]
känna (v) [känsla] avvertire (v) [känsla]