Söktermen med avseende på har 35 resultat
SVSvenskaITItalienska
med avseende på(o)[beträffande] riguardo a(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] di(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] di(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] di(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] intorno a(o)[allmän]
SVSvenskaITItalienska
med avseende på(o)[association] intorno a(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] intorno a(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] riguardo a(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] riguardo a(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] circa(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] con riferimento a(o)[allmän]
med avseende på(o)[allmän] relativamente a(o)[allmän]
med avseende på(o)[allmän] quanto a(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] quanto a(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] quanto a(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] per quanto riguarda(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] per quanto riguarda(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] per quanto riguarda(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] concernente(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] su(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] su(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] riguardante(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] riguardante(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] riguardante(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] a proposito di(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] a proposito di(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] a proposito di(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] su(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] concernente(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] concernente(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] in riferimento a(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] in riferimento a(o)[association]
med avseende på(o)[beträffande] in riferimento a(o)[beträffande]
med avseende på(o)[allmän] circa(o)[allmän]
med avseende på(o)[association] circa(o)[association]

SVITÖversättningar för med

med(o)[i sällskap av] insieme a(o)[i sällskap av]
med(o)[allmän] per(o)[allmän]
med(o)[division] per(o)[division]
med(o)[drag] per(o)[drag]
med(o)[medel] per(o)[medel]
med(o)[multiplikation] per(o)[multiplikation]
med(o)[när det gäller] per(o)[när det gäller]
med(o)[position] per(o)[position]
med(o)[resa] per(o)[resa]
med(o)[vid samma tempo som] per(o)[vid samma tempo som]

SVITÖversättningar för avseende

avseende(n)[detalj]{n} aspetto(n){m}[detalj]
avseende(n)[detalj]{n} particolare(n){m}[detalj]
avseende(n)[detalj]{n} punto(n){m}[detalj]

SVITÖversättningar för

(o)[preposition] su(o)[preposition]
(o)[yta] su(o)[yta]
(prep adv adj)[in the immediate neighborhood of] vicino(prep adv adj){m}[in the immediate neighborhood of]
ascoltare
a
(o)[preposition] sopra(o){m}[preposition]
(o)[yta] sopra(o){m}[yta]
(o)[tid] verso(o){m}[tid]
(o)[egendom] di(o)[egendom]
(o)[på varje] in(o)[på varje]
SVSynonymer för med avseende påITÖversättningar
rörande[angående]per quanto riguarda
om[angående]domandare
i fråga om[angående]su
med hänsyn till[angående]riguardo a
apropå[angående]a proposito
visavi[angående]in base a
beträffande[angående]per quanto riguarda
angående[om]per quanto riguarda
på grund av[om]a causa di
med anledning av[om]perché
över[om]attraverso
gällande[rörande]corrente{f}
vad beträffar[rörande]quanto a
jämfört med[i jämförelse med]in confronto a
i förhållande till[i jämförelse med]verso{m}
inför[i jämförelse med]innanzi
kontra[i jämförelse med]contrattaccare
gentemot[i jämförelse med]verso{m}