Söktermen minska har 87 resultat
SV Svenska IT Italienska
minska (v) [mildra] attenuare (v) [mildra]
minska (v) [mildra] alleviare (v) [mildra]
minska (v) [allmän] alleviare (v) [allmän]
minska (v) [värk] placare (v) [värk]
minska (v) [mildra] placare (v) [mildra]
SV Svenska IT Italienska
minska (v) [allmän] placare (v) [allmän]
minska (v) [värde] sminuire (v) [värde]
minska (v) [förkorta] contrarre (v) [förkorta]
minska (v) [beskära] contrarre (v) [beskära]
minska (v) [antal] scendere (v) [antal]
minska (v) [värk] attenuare (v) [värk]
minska (v) [värk] alleviare (v) [värk]
minska (v) [allmän] attenuare (v) [allmän]
minska (v) [storlek] abbassarsi (v) [storlek]
minska (v) [kvantitet] abbassarsi (v) [kvantitet]
minska (v) [göra mindre] abbassarsi (v) [göra mindre]
minska (v) [fart] abbassarsi (v) [fart]
minska (v) [avta] abbassarsi (v) [avta]
minska (v) [antal] abbassarsi (v) [antal]
minska (v) [kvantitet] ridursi (v) [kvantitet]
minska (v) [effekt] ridursi (v) [effekt]
minska (v) [avta] ridursi (v) [avta]
minska (v) [mildra] sedare (v) [mildra]
minska (v n) [make smaller] decrementare (v n) [make smaller] (v n)
minska (v n) [make smaller] far calare (v n) [make smaller] (v n)
minska (v) [kvantitet] perdere efficacia (v) [kvantitet]
minska (v) [effekt] perdere efficacia (v) [effekt]
minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] restringersi (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
minska (v n) [make smaller] ribassare (v n) [make smaller]
minska (v) [värk] acquietare (v) [värk]
minska (v) [mildra] acquietare (v) [mildra]
minska (v) [allmän] acquietare (v) [allmän]
minska (v) [värk] sedare (v) [värk]
minska (v) [kvantitet] scemare (v) [kvantitet]
minska (v) [allmän] sedare (v) [allmän]
minska (v) [värk] calmare (v) [värk]
minska (v) [mildra] calmare (v) [mildra]
minska (v) [allmän] calmare (v) [allmän]
minska (v) [värk] mitigare (v) [värk]
minska (v) [mildra] mitigare (v) [mildra]
minska (v) [allmän] mitigare (v) [allmän]
minska (v) [värk] lenire (v) [värk]
minska (v) [mildra] lenire (v) [mildra]
minska (v) [allmän] lenire (v) [allmän]
minska (v) [arbetsstyrka] limitare (v) [arbetsstyrka]
minska (v) [skära ner] calare (v) [skära ner]
minska (v) [kvantitet] calare (v) [kvantitet]
minska (v) [göra mindre] calare (v) [göra mindre]
minska (v) [fart] calare (v) [fart]
minska (v) [effekt] calare (v) [effekt]
minska (v n) [become smaller] calare (v n) [become smaller]
minska (v) [avta] calare (v) [avta]
minska (v) [arbetsstyrka] calare (v) [arbetsstyrka]
minska (v) [skära ner] limitare (v) [skära ner]
minska (v) [förkorta] limitare (v) [förkorta]
minska (v) [storlek] calare (v) [storlek]
minska (v) [storlek] ridurre (v) [storlek]
minska (v) [skära ner] ridurre (v) [skära ner]
minska (v n) [make smaller] ridurre (v n) [make smaller]
minska (v) [kvantitet] ridurre (v) [kvantitet]
minska (v) [göra mindre] ridurre (v) [göra mindre]
minska (v) [förkorta] ridurre (v) [förkorta]
minska (v) [fart] ridurre (v) [fart]
minska (v) [beskära] ridurre (v) [beskära]
minska (v) [avta] ridurre (v) [avta]
minska (v) [arbetsstyrka] ridurre (v) [arbetsstyrka]
minska (v) [göra mindre] diminuire (v) [göra mindre]
minska (v) [effekt] scemare (v) [effekt]
minska (v) [avta] scemare (v) [avta]
minska (v) [skära ner] abbreviare (v) [skära ner]
minska (v) [förkorta] abbreviare (v) [förkorta]
minska (v) [beskära] abbreviare (v) [beskära]
minska (v) [värde] diminuire (v) [värde]
minska (v) [storlek] diminuire (v) [storlek]
minska (v) [skära ner] diminuire (v) [skära ner]
minska (v n) [make smaller] diminuire (v n) [make smaller]
minska (v) [kvantitet] diminuire (v) [kvantitet]
minska (v) [To make smaller] ridurre (v) [To make smaller]
minska (v) [förkorta] diminuire (v) [förkorta]
minska (v) [fart] diminuire (v) [fart]
minska (v) [effekt] diminuire (v) [effekt]
minska (v) [beskära] diminuire (v) [beskära]
minska (v n) [become smaller] diminuire (v n) [become smaller]
minska (v) [avta] diminuire (v) [avta]
minska (v) [arbetsstyrka] diminuire (v) [arbetsstyrka]
minska (v) [To make smaller] diminuire (v) [To make smaller]
minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] diminuire (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]