Söktermen per har 54 resultat
SVSvenskaITItalienska
per(o)[allmän] per(o)[allmän]
per(o)[preposition] per(o)[preposition]
per(o)[preposition] in favore di(o)[preposition]
SVSynonymer för perITÖversättningar
genom[via]genoma{f}
över[via]através
via[för]via{f}
med[för]dentro
medelst[för]através de
[för]em
om[för]pedir
förbi[över]depois
ITItalienskaSVSvenska
per(o)[generale] per(o)[generale]
per(o)[ragione] av(o)[ragione]
per(o)[ragione] utav(o)[ragione]
per(o)[divisione] med(o)[divisione]
per(o)[moltiplicazione] med(o)[moltiplicazione]
per(o)[preposizione] med(o)[preposizione]
per(o)[ragione] med(o)[ragione]
per(o)[viaggiare] med(o)[viaggiare]
per(o)[ragione] därför att(o)[ragione]
per(o)[ragione] eftersom(o)[ragione]
per(o)[divisione] genom(o)[divisione]
per(o)[ragione] genom(o)[ragione]
per(o)[viaggiare] genom(o)[viaggiare]
per(conj prep)[towards] åt(conj prep)[towards]
per(o)[moltiplicazione] per(o)[moltiplicazione]
per(o)[preposizione] per(o)[preposizione]
per(o)[generale] till förmån för(o)[generale]
per(o)[preposizione] till förmån för(o)[preposizione]
per lyssna
per(o)[moltiplicazione] multiplicerad med(o)[moltiplicazione]
per(n adj v)[of a musical solo] solo(n adj v){n}[of a musical solo]
per(n prep)[by (means of); using (a medium)] via(n prep)[by (means of); using (a medium)]
per(o)[viaggiare] via(o)[viaggiare]
per(o)[ragione] av hänsyn till(o)[ragione]
per(o)[ragione] för ... skull(o)[ragione]
per(o)[ragione] för att(o)[ragione]
per(conj prep)[towards] mot(conj prep)[towards]
per(conj prep)[directed at, intended to belong to] för(conj prep)[directed at, intended to belong to]
per(prep adj)[for the purpose of] för(prep adj)[for the purpose of]
per(o)[generale] för(o)[generale]
per(o)[preposizione] för(o)[preposizione]
per(o)[ragione] för(o)[ragione]
per(prep adv adj n)[indicates a rule followed] efter(prep adv adj n)[indicates a rule followed]
per(o)[ragione](o)[ragione]
per(prep adj)[for the purpose of] till(prep adj)[for the purpose of]
per(o)[generale] till(o)[generale]
per(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] till(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
per(o)[preposizione] till(o)[preposizione]
per(particle prep adv)[used to indicate ratios] till(particle prep adv)[used to indicate ratios]
per(conj prep)[because of] för(conj prep)[because of]
per(o)[divisione] tack vare(o)[divisione]
per(o)[ragione] tack vare(o)[ragione]
per(o)[divisione] på grund av(o)[divisione]
per(o)[ragione] på grund av(o)[ragione]
per(o)[scopo] ute efter(o)[scopo]
per(o)[scopo] föresatt sig(o)[scopo]
per(o)[dimensione] gånger(o)[dimensione]
per(o)[moltiplicazione] gånger(o)[moltiplicazione]
per(n prep v)[multiplied by] gånger(n prep v)[multiplied by]
per(o)[ragione] som en följd av(o)[ragione]
per(conj prep)[directed at, intended to belong to] åt(conj prep)[directed at, intended to belong to]

Italienska Svenska översättingar

ITSynonymer för perSVÖversättningar
perché[al fine di]thi
affinché[al fine di]
da[presso]efter
lungo[attraverso]lang
secondo[attraverso]msekundant(adj n v)
in[in]beton-(adj n v)
durante[durante]under(n v)
a causa di[a causa di]på grund af
con[a]ved at(prep adv adj n)
di[a]end
come[come]hvorledes
per forza[per analogia]naturligvis