Söktermen prima di har 20 resultat
IT Italienska SV Svenska
prima di (o) [tempo] på gamla dagar (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] förut (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] senast (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] för ... sedan (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] i (o) [tempo]
IT Italienska SV Svenska
prima di (o) [tempo] fordom (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] föregående (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] tidigare (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] svunnen (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] gången (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] till (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] vid det tillfället (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] på den tiden (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] tills (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] förrän (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] till dess att (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] ända tills (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] ända till (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] före (o) [tempo]
prima di (o) [tempo] innan (o) [tempo]

IT SV Översättningar för prima

prima (o) [origine] {f} i början (o) [origine]
prima (adv) [In the first place] {f} först (adv) [In the first place]
prima (adj adv n) [before anything else] {f} först (adj adv n) [before anything else]
prima (o) [origine] {f} först (o) [origine]
prima {f} första
prima (prep adv conj) [earlier than in time] {f} innan (prep adv conj) [earlier than in time]
prima (o) [tempo] {f} innan (o) [tempo]
prima (prep adv conj) [earlier than in time] {f} före (prep adv conj) [earlier than in time]
prima (o) [tempo] {f} före (o) [tempo]
prima (o) [tempo] {f} ända till (o) [tempo]

IT SV Översättningar för di

di (o) [generale] för (o) [generale]
di (conj prep adv) [Introduces a comparison] än (conj prep adv) [Introduces a comparison]
di (o) [generale] till (o) [generale]
di (o) [soggetto] beträffande (o) [soggetto]
di (o) [su] beträffande (o) [su]
di (o) [soggetto] angående (o) [soggetto]
di (o) [su] angående (o) [su]
di (o) [soggetto] med avseende på (o) [soggetto]
di (o) [su] med avseende på (o) [su]
di (o) [libri] (o) [libri]

Italienska Svenska översättingar

IT Synonymer för prima di SV Översättningar
entro [prima di] vid