Söktermen rendere noto har 38 resultat
IT Italienska SV Svenska
rendere noto (v) [annunciare] uppdaga (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] uppenbara (v) [notizie]
rendere noto (v) [radio - televisione] uppenbara (v) [radio - televisione]
rendere noto (v) [notizie] röja (v) [notizie]
rendere noto (v) [notizie] yppa (v) [notizie]
IT Italienska SV Svenska
rendere noto (v) [informazione] upplysa (v) [informazione]
rendere noto (v) [notizie] upplysa (v) [notizie]
rendere noto (v) [informazione] informera (v) [informazione]
rendere noto (v) [notizie] informera (v) [notizie]
rendere noto (v) [informazione] underrätta (v) [informazione]
rendere noto (v) [annunciare] uppenbara (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] uppdaga (v) [notizie]
rendere noto (v) [radio - televisione] uppdaga (v) [radio - televisione]
rendere noto (v) [informazione] rapportera (v) [informazione]
rendere noto (v) [notizie] rapportera (v) [notizie]
rendere noto (v) [informazione] delge (v) [informazione]
rendere noto (v) [informazione] vidarebefordra (v) [informazione]
rendere noto (v) [abitudine] göra bekant med (v) [abitudine]
rendere noto (v) [abitudine] göra förtrogen med (v) [abitudine]
rendere noto (v) [annunciare] publicera (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] annonsera (v) [notizie]
rendere noto (v) [annunciare] tillkännage (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] tillkännage (v) [notizie]
rendere noto (v) [radio - televisione] tillkännage (v) [radio - televisione]
rendere noto (v) [annunciare] offentliggöra (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] offentliggöra (v) [notizie]
rendere noto (v) [radio - televisione] offentliggöra (v) [radio - televisione]
rendere noto (v) [annunciare] kungöra (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] kungöra (v) [notizie]
rendere noto (v) [annunciare] annonsera (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] publicera (v) [notizie]
rendere noto (v) [radio - televisione] publicera (v) [radio - televisione]
rendere noto (v) [informazione] meddela (v) [informazione]
rendere noto (v) [notizie] meddela (v) [notizie]
rendere noto (v) [radio - televisione] meddela (v) [radio - televisione]
rendere noto (v) [annunciare] avslöja (v) [annunciare]
rendere noto (v) [notizie] avslöja (v) [notizie]
rendere noto (v) [radio - televisione] avslöja (v) [radio - televisione]

IT SV Översättningar för rendere

rendere (v) [consegnare] överlämna (v) [consegnare]
rendere (v n) [cause to become] driva (v n) [cause to become]
rendere (v) [generale] göra (v) [generale]
rendere (v) [vendetta] vedergälla med (v) [vendetta]
rendere (v) [vendetta] betala tillbaka med (v) [vendetta]
rendere (v) [vendetta] hämnas (v) [vendetta]
rendere (v) [vendetta] ta hämnd för (v) [vendetta]
rendere (v) [vendetta] vedergälla (v) [vendetta]
rendere (v) [oggetti] återlämna (v) [oggetti]
rendere (v) [return] återlämna (v) [return]

IT SV Översättningar för noto

noto (a) [persona] aktningsvärd (a) [persona]
noto (a) [persona] celeber (a) [persona]
noto (a) [persona] berömd (a) [persona]
noto (a) [persona] frejdad (a) [persona]
noto (a) [persona] ryktbar (a) [persona]
noto (a) [persona] välkänd (a) [persona]
noto (a) [persona] känd (a) [persona]
noto (a) [persona] ansedd (a) [persona]
noto (a) [persona] eminent (a) [persona]
noto (a) [persona] framstående (a) [persona]

Italienska Svenska översättingar