Söktermen sciocco har 57 resultat
IT Italienska SV Svenska
sciocco (a) [persona] {m} naiv (a) [persona]
sciocco (a) [situazione] {m} galen (a) [situazione]
sciocco (a) [commento] {m} trög (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} trög (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} trög (a) [persona]
IT Italienska SV Svenska
sciocco (a) [comportamento] {m} klumpig (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} stollig (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} snurrig (a) [comportamento]
sciocco (a) [commento] {m} knäpp (a) {n} [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} knäpp (a) {n} [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} knäpp (a) {n} [persona]
sciocco (n) [comportamento - uomo] {m} pundhuvud (n) {n} [comportamento - uomo]
sciocco (n) [comportamento - uomo] {m} dumhuvud (n) {n} [comportamento - uomo]
sciocco (a) [commento] {m} naiv (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} naiv (a) [comportamento]
sciocco (a) [situazione] {m} tokig (a) [situazione]
sciocco (n v) [person with poor judgement or little intelligence] {m} dåre (n v) [person with poor judgement or little intelligence] (u)
sciocco (a) [comportamento] {m} överilad (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} tjockskallig (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} träskallig (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} förhastad (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} impulsiv (a) [comportamento]
sciocco (n) [slang: jerk, idiot] {m} knöl (n) [slang: jerk, idiot] (u)
sciocco (a) [comportamento] {m} tafatt (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} slarvig (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} oklok (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} oaktsam (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} oförståndig (a) [comportamento]
sciocco (n) [slang: jerk, idiot] {m} skitstövel (n) [slang: jerk, idiot]
sciocco (a) [commento] {m} knasig (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} vårdslös (a) [comportamento]
sciocco (a) [commento] {m} dum (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} dum (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} dum (a) [persona]
sciocco (a) [commento] {m} enfaldig (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} enfaldig (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} enfaldig (a) [persona]
sciocco (a) [commento] {m} obegåvad (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} obegåvad (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} obegåvad (a) [persona]
sciocco (a) [commento] {m} fånig (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} fånig (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} fånig (a) [persona]
sciocco (a) [comportamento] {m} obetänksam (a) [comportamento]
sciocco (a) [comportamento] {m} knasig (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} knasig (a) [persona]
sciocco (a) [commento] {m} idiotisk (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} idiotisk (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} idiotisk (a) [persona]
sciocco (a) [comportamento] {m} dåraktig (a) [comportamento]
sciocco (a) [commento] {m} tanklös (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} tanklös (a) [comportamento]
sciocco (a) [persona] {m} tanklös (a) [persona]
sciocco (a) [comportamento] {m} oförsiktig (a) [comportamento]
sciocco (n) [slang: jerk, idiot] {m} kräk (n) {n} [slang: jerk, idiot]
sciocco (a) [commento] {m} meningslös (a) [commento]
sciocco (a) [comportamento] {m} tokig (a) [comportamento]

Italienska Svenska översättingar

IT Synonymer för sciocco SV Översättningar
goffo [stupido] drumlig
babbeo [stupido] m dum
gonzo [stupido] m dumhuvud {n}
asino [stupido] m åsna (u)
allocco [stupido] m kattuggla
irragionevole [bestiale] orättfärdig
stupido [bestiale] m dumhuvud {n}
animalesco [bestiale] snuskig
mulo [somaro] m mula (u)
ciuco [somaro] m åsna (u)
ignorante [somaro] m okunnig
tonto [somaro] m pucko (n v)
semplicione [balordo] m lättrogen
sempliciotto [gonzo] m enfaldig person
baccello [baccellone] m bondböna (u)
deficiente [imbecille] debil
cretino [imbecille] m kretinartad
imbecille [deficiente] m dåre (u)
idiota [deficiente] m dåre (u)
buono a nulla [inetto] m klantskalle