Söktermen tirarsi indietro har 22 resultat
IT Italienska SV Svenska
tirarsi indietro (v) [ritrarsi] rygga tillbaka (v) [ritrarsi]
tirarsi indietro (v) [ritrarsi] retirera (v) [ritrarsi]
tirarsi indietro (v) [ritirarsi] retirera (v) [ritirarsi]
tirarsi indietro (v) [promessa] backa ut (v) [promessa]
tirarsi indietro (v) [generale] backa ut (v) [generale]
IT Italienska SV Svenska
tirarsi indietro (v) [ritrarsi] studsa (v) [ritrarsi]
tirarsi indietro (v) [ritirarsi] studsa (v) [ritirarsi]
tirarsi indietro (v) [ritrarsi] dra sig tillbaka (v) [ritrarsi]
tirarsi indietro (v) [ritirarsi] dra sig tillbaka (v) [ritirarsi]
tirarsi indietro (v) [promessa] dra sig tillbaka (v) [promessa]
tirarsi indietro (v) [generale] dra sig tillbaka (v) [generale]
tirarsi indietro (v) [promessa] utebli (v) [promessa]
tirarsi indietro (v) [ritirarsi] rygga tillbaka (v) [ritirarsi]
tirarsi indietro (v) [promessa] dra tillbaka (v) [promessa]
tirarsi indietro (v) [generale] dra tillbaka (v) [generale]
tirarsi indietro (v) [ritrarsi] vika undan (v) [ritrarsi]
tirarsi indietro (v) [ritirarsi] vika undan (v) [ritirarsi]
tirarsi indietro (v) [visita] ge återbud (v) [visita]
tirarsi indietro (v) [promessa] ge återbud (v) [promessa]
tirarsi indietro (v) [visita] inte infinna sig (v) [visita]
tirarsi indietro (v) [promessa] inte infinna sig (v) [promessa]
tirarsi indietro (v) [visita] utebli (v) [visita]

IT SV Översättningar för indietro

indietro (o) [nautico] akter ut (o) [nautico]
indietro (o) [nautico] akter över (o) [nautico]
indietro (o) [nautico] akteröver (o) [nautico]
indietro (o) [tempo] efter (o) [tempo]
indietro (o) [direzione] bakåt (o) [direzione]
indietro (o) [in decadenza] bakåt (o) [in decadenza]
indietro (o) [direzione] på tillbakagång (o) [direzione]
indietro (o) [in decadenza] på tillbakagång (o) [in decadenza]
indietro (o) [tempo] på efterkälken (o) [tempo]
indietro (o) [tempo] sen (o) [tempo]

Italienska Svenska översättingar

IT Synonymer för tirarsi indietro SV Översättningar
retrocedere [indietreggiare] studsa
ritirarsi [indietreggiare] krympa
regredire [indietreggiare] återgå
rinculare [indietreggiare] rekylera
ritrarsi [indietreggiare] studsa
cedere [indietreggiare] ge med sig
arretrare [indietreggiare] gå tillbaka
rinunciare [desistere] överge
mollare [desistere] (informal ge upp
declinare [desistere] avslå
abbandonare [desistere] överge
recedere [desistere] gå tillbaka