Söktermen volere har 31 resultat
IT Italienska SV Svenska
volere (v) [verbo ausiliare] vilja (v) [verbo ausiliare]
volere (v) [piacere a] vilja ha (v) [piacere a]
volere (v) [desiderare] vilja ha (v) [desiderare]
volere (v) [necessità] erfordra (v) [necessità]
volere (v) [necessità] begära (v) [necessità]
IT Italienska SV Svenska
volere (v n) [connoting emotion] begära (v n) [connoting emotion]
volere (v) [verbo ausiliare] kunna (v) [verbo ausiliare]
volere (v) [tendenza] ha lust att (v) [tendenza]
volere (v) [generale] ha lust att (v) [generale]
volere (v) [desiderare] ha lust att (v) [desiderare]
volere (v) [generale] trakta efter (v) [generale]
volere (n v) [to hope for an outcome] önska (n v) [to hope for an outcome]
volere (v) [tendenza] önska (v) [tendenza]
volere (v) [piacere a] önska (v) [piacere a]
volere (v) [generale] önska (v) [generale]
volere (v) [desiderare] önska (v) [desiderare]
volere (v) [necessità] kräva (v) [necessità]
volere (n) [to wish strongly] vilja (n) [to wish strongly]
volere (v) [tendenza] vilja (v) [tendenza]
volere (v) [piacere a] vilja (v) [piacere a]
volere (v) [generale] vilja (v) [generale]
volere (n) [desire] vilja (n) [desire]
volere (v) [desiderare] vilja (v) [desiderare]
volere (v) [generale] åtrå (v) [generale]
volere (v n) [connoting emotion] åtrå (v n) [connoting emotion]
volere (v) [intenzione] ha tanke på att (v) [intenzione]
volere (v) [intenzione] ha för avsikt att (v) [intenzione]
volere (v) [intenzione] tänka (v) [intenzione]
volere (v) [intenzione] ha för avsikt (v) [intenzione]
volere (v) [intenzione] ämna (v) [intenzione]
volere (v) [necessità] fordra (v) [necessità]

Italienska Svenska översättingar

IT Synonymer för volere SV Översättningar
cercare [bramare] soek
comandare [esigere] beveel
prevedere [implicare] voorspel
portare [implicare] bring
ordinare [decidere] beveel
provvedere [decidere] voorsien
ricercare [pretendere] soek
decidere [statuire] besluit
desiderio [volontà] m wens (v n)
pensare [credere] m dink