Söktermen zoomare su har ett resultat
Hoppa till
IT Italienska SV Svenska
zoomare su (v) [fotografia] zooma in (v) [fotografia]

IT SV Översättningar för su

su (o) [direzione] till (o) [direzione]
su (o) [direzione] mot (o) [direzione]
su (o) [di] beträffande (o) [di]
su (o) [preposizione] beträffande (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] beträffande (o) [soggetto]
su (o) [di] angående (o) [di]
su (o) [preposizione] angående (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] angående (o) [soggetto]
su (o) [di] med avseende på (o) [di]
su (o) [preposizione] med avseende på (o) [preposizione]