Söktermen ändra har 6 resultat
SVSvenskaJAJapansk
ändra(v)[to change the form or structure of] 変える(v)[to change the form or structure of](kaeru)
ändra(n v)[to make something into something different] 変える(n v)[to make something into something different](kaeru)
ändra(n v)[to change a text, or a document] 編集する(n v)[to change a text, or a document](v n)
ändra(v)[to change the form or structure of] 直す(v)[to change the form or structure of](adj v)
ändra(n v)[a change to the text of a document] 編集(n v)[a change to the text of a document](n v)
SVSvenskaJAJapansk
ändra(v)[to change the form or structure of] 変更する(v)[to change the form or structure of](v)
SVSynonymer för ändraJAÖversättningar
komma överens[tumma på]気が合う(v)
förändra[omdana]直す(adj v)
modifiera[omdana]直す(adj v)
växla[byta]交替する(adj n v)
ersätta[byta]代用する(v n)
förbättra[korrigera]好転させる(v)
avhjälpa[korrigera]補填する(v n adv)
rätta[korrigera]訂正する(adj adv int n v)
förändras[ändra sig]変わる(kawaru)
byta ut[förändra]取り換える(v)
korrigera[förändra]訂正する(adj adv int n v)
alternera[ömsa]交替する(adj n v)
byta[ömsa]乗り換える(v n)
hindra[inte kunna hjälpa]阻む(v n)
avvärja[inte kunna hjälpa]かわす(n v)