Söktermen åliggande har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
åliggande(n v)[professional or official position] 職務(n v)[professional or official position](n v)
SVSynonymer för åliggandeJAÖversättningar
syssla[uppgift]cargo{m}
tjänst[uppgift](ufavor{m}
ämbete[uppgift]ncargo{m}
ärende[uppgift]nrecado{m}
order[uppgift](upmandato{m}
anmodan[uppgift]ndemanda{f}
befallning[uppgift](uorden{m}
uppdrag[uppgift]ntarea{f}
uppgift[skyldighet](ufunción{f}
fordran[skyldighet]nreivindicación{f}
krav[skyldighet]nrequisito{m}
förbindelse[skyldighet](ullamada{f}
plikt[skyldighet](uobligación{f}
åtagande[plikt]ntarea{f}
ansvar[plikt]nresponsabilidad{f}
skyldighet[plikt](uobligación{f}
arbete[plats]ntrabajo{m}
kall[plats]ncargo{m}
gebit[plats](uesfera{f}
sysselsättning[plats](uactividad{f}