Söktermen それ har 14 resultat
JAJapanskSVSvenska
それ(adv)[as a result](soré) följaktligen(adv)[as a result]
それ(adv)[as a result](soré) alltså(adv)[as a result]
それ(adv)[to a particular extent](soré)(adv)[to a particular extent]
それ(conj adv adj int n)[to a particular extent](soré)(conj adv adj int n)[to a particular extent]
それ(conj determiner pronoun adv)[that thing](soré) den där(conj determiner pronoun adv)[that thing]
JAJapanskSVSvenska
それ(conj determiner pronoun adv)[that thing](soré) det där(conj determiner pronoun adv)[that thing]
それ(conj determiner pronoun adv)[that thing](soré) detta(conj determiner pronoun adv)[that thing]
それ(conj determiner pronoun adv)[that thing](soré) det(conj determiner pronoun adv)[that thing]
それ(soré) den
それ(conj determiner pronoun adv)[that thing](soré) den(conj determiner pronoun adv)[that thing]
それ(adv)[as a result](soré) således(adv)[as a result]
それ(adv)[as a result](soré) sålunda(adv)[as a result]
それ(conj determiner pronoun adv)[that thing](soré) denna(conj determiner pronoun adv)[that thing]
それ(soré) det