Söktermen avlägsna har 7 resultat
SV Svenska JA Japansk
avlägsna (v n) [to take away] 移す (v n) [to take away] (v n)
avlägsna (v n) [to take away] 除く (v n) [to take away] (v n)
avlägsna (v n) [to take away] 取り去る (v n) [to take away] (v n)
avlägsna (v n) [to take away] 退ける (v n) [to take away] (v n)
avlägsna (v) [to leave] 出発する (v) [to leave] (v)
SV Svenska JA Japansk
avlägsna (v) [to leave] 立ち去る (v) [to leave] (v)
avlägsna (v) [to leave] 発車する (v) [to leave] (v)
SV Synonymer för avlägsna JA Översättningar
avskeda [avskilja] 首にする (n v)
klippa av [avskära] 断ち切る (v)
avskilja [avskära] 分離する (adj v n)
upprätta [avtvätta] 構築する (v n)
ta bort [sudda ut] 削除する (n v int)
radera [sudda ut] 抹消する (v)
rensa bort [skilja från skal] 取り除く (n v)
dra av [skilja från skal] 引く (v)
befria [skilja från skal] 解放する (kaihō-suru)
skrapa [skilja från skal] スクイージー (n v)
skala [skilja från skal] (u 剥く (n v)
upplösa [lätta] 解散する (v)
smälta [lätta] 消化する (v n)
skingra [lätta] 解散する (v)
fälla [bringa på fall] (u (n v)
avsätta [bringa på fall] 取り置く (v)
avhysa [bringa på fall] 立ち退かせる (v n)
detronisera [bringa på fall] 引き摺り下ろす (v)
ruinera [bringa på fall] 破産させる (n v)
utelämna [utesluta] 除外する (v)