Söktermen band har 9 resultat
SVSvenskaJAJapansk
band(n v)[long, narrow strip of material]{n} リボン(n v)[long, narrow strip of material](ribon)
band(n v)[strip of material wrapped around things to hold them together]{n} 条片(n v)[strip of material wrapped around things to hold them together](n v)
band(n v)[strip of material wrapped around things to hold them together]{n} ストリップ(n v)[strip of material wrapped around things to hold them together](n v)
band(n v)[strip of material wrapped around things to hold them together]{n} ストラップ(n v)[strip of material wrapped around things to hold them together](n v)
band(n v)[group of musicians]{n} 楽団(n v)[group of musicians](n v)
SVSvenskaJAJapansk
band(n v)[group of musicians]{n} バンド(n v)[group of musicians](n v)
band(n v)[video or audiocassette tape, adhesive tape]{n} テープ(n v)[video or audiocassette tape, adhesive tape](n v)
band(n)[single book of a publication issued in multi-book format, such as an encyclopedia]{n}(n)[single book of a publication issued in multi-book format, such as an encyclopedia](n)
band(v n)[one of the pieces of metal/wood/plastic across the neck of a guitar or similar string instrument]{n} フレット(v n)[one of the pieces of metal/wood/plastic across the neck of a guitar or similar string instrument](v n)
SVSynonymer för bandJAÖversättningar
sträng[garn]chuỗi
silke[garn]n
tråd[garn](udây thép(n v)
slå[kant]thắng
område[region]nnhánh
bälte[region]ndây nịt(n v)
kedja[koppel](uhiện tại
fängelse[koppel]nngục
rep[snodd]ndây
tåg[snodd]ntàu hỏa(n v)
ådra[streck]mạch máu(n)
skikt[streck]nthứ bậc(n v)
volym[bokband](uquyển
del[bokband](uphần
samling[bokband](ubộ sưu tập
sena[ligament](ugân
ring[kedja](ucà rá
konvolut[omhölje]bao thư(n)
kuvert[omhölje]nbao thư(n)
pärm[omhölje]nbìa hồ sơ