Söktermen beaktansvärd har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
beaktansvärd(adj)[worth considering] 大切(adj)[worth considering](adj)
beaktansvärd(adj)[worth considering] 重要(adj)[worth considering](adj)
SVSynonymer för beaktansvärdJAÖversättningar
betydlig[väsentlig]重要(adj)
betydande[väsentlig]重要(adj)
ansenlig[väsentlig]重要(adj)
vacker[väsentlig]心地よい(adj adv n)
avsevärd[väsentlig]重要(adj)
märklig[betydande](adj)
egendomlig[nämnvärd]風変わり(adj n)
påtaglig[nämnvärd]実際の(adj n)
stor[nämnvärd]大王(adj int n adv)
väsentlig[nämnvärd]基本
trovärdig[pålitlig]着実(adj v)
huvud-[betydelsefull]基本
kardinal-[betydelsefull]基本
grundläggande[betydelsefull]基本的な(n adj)
essentiell[betydelsefull]肝要(n adj)
avgörande[betydelsefull]n基本
brådskande[betydelsefull]急を要する(adj)