Söktermen benägenhet har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
benägenhet(n)[likelihood of behaving in a particular way](u) 傾向(n)[likelihood of behaving in a particular way](n)
SVSynonymer för benägenhetJAÖversättningar
riktning[utvecklingstendens](u方向(n v)
prognos[utvecklingstendens](u天気
trend[utvecklingstendens](u傾向(n)
svaghet[smak](u弱み(n)
tycke[smak]n(aji)
vana[tendens]習慣(n)
egenhet[tendens](u特徴(tokuchō)
önskan[håg]n願望(n v)
längtan[håg](invariable願望(n v)
fluga[fix idé](uルアー(n v adj)
strävan[utvecklingslinje](u (invariable)大望
mening[utvecklingslinje](u文章(n v)
tendens[utvecklingslinje](u流れ(nagare)
sätt[bruk]n仕方(n adv v)
form[bruk](u形式(n v)
vis[bruk]n賢明な(adj)
tradition[bruk](u伝統
sed[bruk]風俗(n adj v)
förmåga[fallenhet](u才能(n)
skicklighet[fallenhet](u素早さ(n)