Söktermen bråk har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska JA Japansk
bråk (n v) [arithmetic: ratio] {n} 分数 (n v) [arithmetic: ratio]
SV Synonymer för bråk JA Översättningar
mobbning [obehag] (u 嫌がらせ (n)
problem [besvär] n 問題
obehag [besvär] n 不安 (n v)
bekymmer [besvär] n 心配 (v n)
trassel [besvär] 縺れ (v n)
besvär [krångel] n 難しさ (n)
oväsen [larm] n 雑音
oro [larm] (u 心配 (v n)
oordning [larm] (u 混乱 (n)
kravall [larm] 狼藉 (n v)
tumult [larm] (u 狼藉 (n v)
dispyt [kontrovers] (u 議論 (n v)
oenighet [kontrovers] (u 不和 (n v)
konflikt [kontrovers] (u 衝突 (n v)
kiv [kontrovers] 争い (n)
split [kontrovers] n 不和 (n v)
strid [kontrovers] (u 戦闘
missämja [kontrovers] 不和 (n v)
tvist [kontrovers] (u 争い (n)
arbete [möda] n 仕事