Söktermen brist har 7 resultat
SVSvenskaJAJapansk
brist(u) 断層
brist(n)[scarcity](u) 不足(n)[scarcity](n)
brist(n v)[defect, fault](u) 欠点(n v)[defect, fault](n)
brist(n)[quality of being inadequate](u) 欠点(n)[quality of being inadequate](n)
brist(n)[quality of being inadequate](u) 短所(n)[quality of being inadequate](n)
SVSvenskaJAJapansk
brist(n)[quality of being inadequate](u) デメリット(n)[quality of being inadequate](n)
brist(n v)[defect, fault](u) 瑕疵(n v)[defect, fault](n v)
SVSynonymer för bristJAÖversättningar
fattigdom[försakelser](ufattigdom
svält[försakelser](uhunger(n adj)
förlust[deficit](utab
bedrägeri[försnillning]nbedrageri
frånvaro[defekt](umangel(n)
lack[fel]nlak
lucka[tomrum](uluge(n)
minskning[underskott](ureduktion
blotta[ofullkomlighet]blotte sig(v n adj)
akilleshäl[ofullkomlighet]akilleshæl(n)
fel[ofullkomlighet]nforseelse
svaghet[ofullkomlighet](usvaghed(n)
skada[lyte]skade
utarmning[armod]svækkelse
spill[avbränning]naffald
läckage[avbränning]nutæthed
offer[umbärande]noffer{n}
nonchalans[uraktlåtenhet](uløssluppenhed(v n adv)