Söktermen del har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska JA Japansk
del (n v) [portion of something] (u) 分担 (n v) [portion of something] (n v)
SV Synonymer för del JA Översättningar
volym [band] (u bulk
tom [band] empty
grannskap [område] n neighbourhood
bygd [område] countryside
omgivning [område] (u environment
distrikt [område] n district
landskap [område] n landscape
region [område] (u region
provins [område] (u governorate (n)
avsnitt [område] n sector
stadsdel [område] district
terräng [område] (u terrain
trakt [område] (u region
kolonn [avdelning] (u column
grupp [avdelning] (u group
klunga [avdelning] (u clump
hop [avdelning] (u batch
samling [avdelning] (u forest
sektion [avdelning] section
falang [avdelning] (u phalanx