Söktermen diskrepans har 3 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
diskrepans(n)[inconsistency](u) 違い(n)[inconsistency](n v)
diskrepans(n)[inconsistency](u) 食い違い(n)[inconsistency](n)
diskrepans(n)[inconsistency](u) 不一致(n)[inconsistency](n)
SVSynonymer för diskrepansJAÖversättningar
variant[undantag](uversión{f}
variation[undantag](uvariación{f}
avvikelse[undantag](udigresión{f}
skiljaktighet[skillnad](uconflicto{m}
särdrag[skillnad]nrasgo{m}
differens[skillnad](udiferencia{f}
kontrast[skillnad](ucontraste{m}
olikhet[skillnad](udiferencia{f}
skillnad[brist på överensstämmelse](udiferencia{f}