Söktermen förbund har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
förbund(n v)[binding agreement]{n} 誓約(n v)[binding agreement](n v)
SVSynonymer för förbundJAÖversättningar
allians[förening](ualliance(n)
union[förening](uunion(n)
lag[allians](ugruppe(v n adj)
kotteri[allians]ngruppe(v n adj)
samling[allians](usamling
krets[allians](ukreds(n v)
liga[allians]gruppe(v n adj)
gille[samfund]lav{n}
klubb[samfund](uklub(n v)
loge[samfund]loge(n v)
förening[samfund](usammenslutning
federation[sammanslutning](uføderation
organisation[sammanslutning](uorganisation
kast[hantverksförening]nkaste
klass[hantverksförening](usfære(n)
klick[hantverksförening](ugruppe(v n adj)
cirkel[hantverksförening](ucirkel
fackförening[hantverksförening](ufagforening
skrå[hantverksförening]lav{n}
kontrakt[fördrag]nkontrakt