Söktermen försäkra har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
försäkra(v)[to assure] 確認する(v)[to assure](v)
SVSynonymer för försäkraJAÖversättningar
svära[betyga]悪態をつく(n v adj)
yttra[säga]述べる(n v)
förklara[säga]説明する(adj n)
mena[säga]意図する(ito-suru)
hävda[säga]断言する
påstå[säga]言い張る(v)
uttrycka[yttra]表現する(adj n v)
observera[yttra]調べる(adj int n v)
säga[yttra]鳴く(v n)
bekräfta[gå ed]確認する(v)
bestämma[utlova]決定する(v n)
kommentera[uttala sig]論評する(n v)
övertyga[tillförsäkra]自覚させる(v)
ta reda på[försäkra sig om]発見する(v)
erhålla[försäkra sig om]受ける(v adj)
vinna[försäkra sig om]勝利する(n v adj)