Söktermen försäkra har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska JA Japansk
försäkra (v) [to assure] 確認する (v) [to assure] (v)
SV Synonymer för försäkra JA Översättningar
svära [betyga] 悪態をつく (n v adj)
yttra [säga] 述べる (n v)
förklara [säga] 説明する (adj n)
mena [säga] 意図する (ito-suru)
hävda [säga] 断言する
påstå [säga] 言い張る (v)
uttrycka [yttra] 表現する (adj n v)
observera [yttra] 調べる (adj int n v)
säga [yttra] 鳴く (v n)
bekräfta [gå ed] 確認する (v)
bestämma [utlova] 決定する (v n)
kommentera [uttala sig] 論評する (n v)
övertyga [tillförsäkra] 自覚させる (v)
ta reda på [försäkra sig om] 発見する (v)
erhålla [försäkra sig om] 受ける (v adj)
vinna [försäkra sig om] 勝利する (n v adj)