Söktermen fast har 15 resultat
SVSvenskaJAJapansk
fast(ga)
fast(prep adv conj n)[although](prep adv conj n)[although](ga)
fast(prep adv conj n)[although] けれど(prep adv conj n)[although](keredo)
fast(prep adv conj n)[although] けれども(prep adv conj n)[although](keredomo)
fast(prep adv conj n)[although] けど(prep adv conj n)[although](kedo)
SVSvenskaJAJapansk
fast(prep adv conj n)[although] しかし(prep adv conj n)[although](shikashi)
fast でも(demo)
fast(prep adv conj n)[although] でも(prep adv conj n)[although](demo)
fast(adj n adv)[in the solid state] 固体の(adj n adv)[in the solid state](kotai no)
fast(adj)[unwilling to yield from a point of view etc; dogged] 頑強な(adj)[unwilling to yield from a point of view etc; dogged](adj)
fast(adv conj)[although] だが(adv conj)[although](adv conj)
fast(adv conj)[although] だけれども(adv conj)[although](adv conj)
fast(adv conj)[although] だけど(adv conj)[although](adv conj)
fast(v n adj adv int)[firmly or securely fixed in place] しっかりした(v n adj adv int)[firmly or securely fixed in place](v n adj adv int)
fast(v n adj adv int)[in a firm or secure manner] しっかりと(v n adj adv int)[in a firm or secure manner](v n adj adv int)
SVSynonymer för fastJAÖversättningar
säker[stark i tron]特定(adj determiner)
viss[stark i tron]とある(adj determiner)
orubblig[stark i tron]頑強な(adj)
oföränderlig[besluten]一定の(adj n v)
konstant[besluten]定数(adj n)
bestämd[besluten]断固とした(danko to shita)
ambitiös[bestämd]野心的(adj)
tät[gedigen]濃い(adj adv n)
utan[dock]でも(demo)
ändå[dock]依然として(adj adv n v)
i alla fall[dock]依然として(adj adv n v)
men[dock]nでも(demo)
djärv[modig]大胆な
självmedveten[modig]自己意識(adj)
sträng[obesticklig](数学)
stadig[noga]強力な(adj adv)
jämn[noga]偶数(adj v adv n)
vanlig[fast anställd]通常(adj)
stel[stilla]凝る(adj n v)
trög[stilla]鈍い(adj n)