Söktermen idé har 12 resultat
SVSvenskaJAJapansk
idé(u) 考え(kangae)
idé(n)[form created in the mind](u) 考え(n)[form created in the mind](kangae)
idé(u) 意見(iken)
idé(n)[form created in the mind](u) 意見(n)[form created in the mind](iken)
idé(u) 考慮(kōryo)
SVSvenskaJAJapansk
idé(n)[form created in the mind](u) 考慮(n)[form created in the mind](kōryo)
idé(u) 思考(shikō)
idé(n)[form created in the mind](u) 思考(n)[form created in the mind](shikō)
idé(u) 思索(shisaku)
idé(n)[form created in the mind](u) 思索(n)[form created in the mind](shisaku)
idé(u) 意図(ito)
idé(n)[form created in the mind](u) 意図(n)[form created in the mind](ito)
SVSynonymer för idéJAÖversättningar
tanke[åsikt](u考え(kangae)
känsla[åsikt](u直感(chokkan)
mening[åsikt](u文章(n v)
tro[åsikt]信義(しんぎ)
övertygelse[åsikt](u信念(n)
smak[åsikt](u(aji)
förnimmelse[åsikt]感覚(n)
patent[påhitt](uパテント
konception[föreställning](u受胎(n)
kunskap[föreställning](u熟練(n)
begrepp[föreställning]n観念(n)
infall[upptåg]n気紛れ(n)
knep[upptåg]n企み(adj n v)
nyck[upptåg](u気紛れ(n)
trick[upptåg]nトリック(adj n v)
plan[förslag](u平ら(adj adv n v)
uppslag[förslag]n項目(n)
skiss[förslag](u下書き(n v adj)
sak[kärna](u(n)
synpunkt[mening](u見解(v n)