Söktermen lidande har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
lidande(adj n)[condition]{n} 苦痛(adj n)[condition]
lidande(adj n)[condition]{n} 苦しみ(adj n)[condition](adj n)
SVSynonymer för lidandeJAÖversättningar
olycka[katastrof](u不幸(n)
undergång[katastrof](u滅亡(n)
tragedi[katastrof](u災難(n)
smärta[sorg](u痛める(v adj n)
bedrövelse[sorg]n悲哀(n)
plåga[pina]苛む(n v)
tortyr[pina](u拷問
kval[pina]n苦痛
sjukdom[åkomma](u疾病(n v)
kors[smärta]n十字架(n adj prep v)
börda[smärta](u心配事(n v)
prövning[smärta](u試練(n v)
straff[smärta](u判決
trångmål[nödställd belägenhet]四苦八苦(n)
bekymmer[nödställd belägenhet]n心配(v n)
nöd[nödställd belägenhet](u緊急事態(n adj)
prov[prövning]n試験(n v)
pina[prövning]苛む(n v)
värk[plåga](u痛み(v n)
dålig[insjuknad]悪い(adj adv n v)