Söktermen resultat har 6 resultat
SV Svenska JA Japansk
resultat (n v) [result of an action] {n} 作用 (n v) [result of an action]
resultat (n v) [result of an action] {n} 結果 (n v) [result of an action] (kekka)
resultat (v n int) [that which results] {n} 結果 (v n int) [that which results] (kekka)
resultat (v n int) [fruit, beneficial or tangible effect] {n} 成果 (v n int) [fruit, beneficial or tangible effect] (n)
resultat (n v) [result of an action] {n} 効果 (n v) [result of an action] (n v)
SV Svenska JA Japansk
resultat (n v) [result of an action] {n} 影響 (n v) [result of an action] (n v)
SV Synonymer för resultat JA Översättningar
utbyte [kontenta] n 利益
svar [förklaring] n 解答 (n)
klav [förklaring] (u 音部記号
avgörande [förklaring] n 基本
lösning [förklaring] (u 解法 (n)
verkan [följd] (invariable 作用
avkastning [tillverkning] (u 利益
skörd [tillverkning] (u 収穫量 (n v)
odling [tillverkning] (u 耕作
frukt [framgång] (u フルーツ (furūtsu)
vinst [framgång] (u 進歩 (prep adj adv n v)
följd [verkan] (u 系列 (n adj)
utgång [verkan] (u 出口 (n v)
slut [verkan] n 使い尽くされた (adj)
konsekvens [verkan] (u 結果 (kekka)
mål [facit] n ゴール (n)
slutsats [facit] (u 結論 (n)
summa [facit] (u 総和 (n adj v)
foster [produkt] n 胎児
skapelse [produkt] (u 創作物 (n)