Söktermen skapelse har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska JA Japansk
skapelse (n) [something created such as an invention or artwork] (u) 創作物 (n) [something created such as an invention or artwork] (n)
SV Synonymer för skapelse JA Översättningar
verk [resultat] n 著作 (n v)
vara [resultat] (n)
avkastning [resultat] (u 利益
universum [allt skapat] n 宇宙
upphov [upprinnelse] n 発端 (n adj)
ursprung [upprinnelse] n 本源 (n v)
tillblivelse [upprinnelse] (u 創世期 (n)
födelse [upprinnelse] 出生 (n adj v)
form [gestalt] (u 形式 (n v)
växt [gestalt] (u 植物
struktur [gestalt] (u 構成 (n v)
figur [gestalt] (u 人物 (n v)
uppenbarelse [gestalt] 啓示 (n)
frukt [produkt] (u フルーツ (furūtsu)
foster [produkt] n 胎児
resultat [produkt] n 作用
arbete [produkt] n 仕事
avkomma [produkt] (u 子種 (adj n)
följd [produkt] (u 系列 (n adj)
uppkomst [tillkomst] (u 創世期 (n)