Söktermen spelrum har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
spelrum(n)[freedom or leeway]{n} 余地(n)[freedom or leeway](yochi)
spelrum(n)[freedom or leeway]{n} 自由裁量(n)[freedom or leeway](n)
SVSynonymer för spelrumJAÖversättningar
gräns[utrymme](u(生物学)
omkrets[storlek](u周長(n)
volym[storlek](u(n v)
rymd[storlek](u空間(kūkan)
område[verkningskrets]n領域(n v)
frekvens[verkningskrets](u周波数
oberoende[latitud]n独立
utrymme[plats]余裕(n)
armbågsrum[plats]n余裕(n)
frihet[tillfälle](u自由
gebit[verksamhetsområde](u範囲(n)
fack[verksamhetsområde]n範囲(n)
sfär[verksamhetsområde](u範囲(n)
fält[verksamhetsområde]nフィールド(fīrudo)
spel[glapp]n試合(v n)