Söktermen syssla har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
syssla(n v)[professional or official position] 職務(n v)[professional or official position](n v)
SVSynonymer för sysslaJAÖversättningar
anställning[tjänstgöring](u仕事
plats[tjänstgöring](u場所(basho)
post[tjänstgöring](u余地(yochi)
jobb[tjänstgöring]n仕事場(n v)
hyra[tjänstgöring]土地(n v)
tjänst[tjänstgöring](u寵愛(n v)
placering[anställning](u情況(n)
verksamhet[anställning](u企業
funktion[anställning](u機能(kinō)
åliggande[uppgift]職務(n v)
ärende[uppgift]n使命(n v)
order[uppgift](up命令(n v)
uppdrag[uppgift]n任務
uppgift[befattning](u機能(kinō)
förrättning[angelägenhet]職務(n v)
fall[angelägenhet]n没落(v n)
affär[angelägenhet](u取引(n v)
arbete[plats]n仕事
kall[plats]n職務(n v)
gebit[plats](u範囲(n)