Söktermen tillkännagivande har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
tillkännagivande(n)[written or oral indication of a fact, opinion, or belief]{n} 宣言(n)[written or oral indication of a fact, opinion, or belief](n)
SVSynonymer för tillkännagivandeJAÖversättningar
deklaration[kungörelse](u税金申告(n)
cirkulär[kungörelse]n(adj n)
rapport[kungörelse](uレポート(repōto)
uppgift[information](u機能(kinō)
nyhet[information](uニュース(nyūsu)
bud[information]n付け値(v n)
beslut[meddelande](u決断(n)
författning[meddelande](u行政法
annons[meddelande](u広告
skylt[plakat]道路標識(n v)
program[plakat]n番組(adj n v)
information[anmälning](u情報(jōhō)
berättelse[daglig rapport](u寓話
översikt[daglig rapport](uサイトマップ(n)
förklaring[uttalande](u説明(n)