Söktermen utöka har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
utöka(v)[to broaden or extend] 広める(v)[to broaden or extend](v)
utöka(v)[to broaden or extend] 拡張する(v)[to broaden or extend](v)
SVSynonymer för utökaJAÖversättningar
befordra[göra rikare]胎動する(v)
utvidga[förstora]広める(v)
utveckla[förstora]発達する(v)
förbättra[förstora]好転させる(v)
höja[förstora]上げる(ageru)
föröka[förstora]育成(v n)
tillägga[förstora]加える(v n)
öka[förstora]増す
vidga[sprida]広める(v)
distribuera[sprida]配達する(v)
bredda[öka]広める(v)
förstora[öka]拡大する(v)
understryka[stegra]アクセントをつける(v)
koncentrera[stegra]濃縮する(n v)
förstärka[stegra]強める(v)