Söktermen överväga har 31 resultat
SV Svenska NL Holländska
överväga (v) [tänka på]
 • övervägd
bedenken (v) [tänka på]
 • bedacht
 • bedenkt
 • bedenken
 • bedachten
 • bedacht
överväga (v) [situation]
 • övervägd
prevaleren (v) [situation]
 • geprevaleerd
 • prevaleert
 • prevaleren
 • prevaleerden
 • prevaleerde
överväga (v) [situation]
 • övervägd
predomineren (v) [situation]
 • gepredomineerd
 • predomineert
 • predomineren
 • predomineerden
 • predomineerde
överväga (v) [situation] de overhand hebben (v) [situation]
överväga (v) [situation]
 • övervägd
overheersen (v) [situation]
 • overheerst
 • overheerst
 • overheersen
 • overheersten
 • overheerste
SV Svenska NL Holländska
överväga (v) [tänka på] in overweging nemen (v) [tänka på]
överväga (v) [beslut] in overweging nemen (v) [beslut]
överväga (v) [tänka på] nadenken over (v) [tänka på]
överväga (v) [förslag] nadenken over (v) [förslag]
överväga (v) [beslut] nadenken over (v) [beslut]
överväga (v) [tänka på] zich bezinnen op (v) [tänka på]
överväga (v) [förslag] zich bezinnen op (v) [förslag]
överväga (v) [beslut] zich bezinnen op (v) [beslut]
överväga (v) [tänka på] zich beraden (v) [tänka på]
överväga (v) [förslag] zich beraden (v) [förslag]
överväga (v) [beslut] zich beraden (v) [beslut]
överväga (v) [beslut]
 • övervägd
afwegen (v) [beslut]
 • afgewogen
 • weegt af
 • wegen af
 • woog af
 • wogen af
överväga (v) [beslut]
 • övervägd
bedenken (v) [beslut]
 • bedacht
 • bedenkt
 • bedenken
 • bedachten
 • bedacht
överväga (v) [förslag]
 • övervägd
bezien (v) [förslag]
 • bezien
 • beziet
 • bezien
 • bezagen
 • bezag
överväga (v) [beslut]
 • övervägd
bezien (v) [beslut]
 • bezien
 • beziet
 • bezien
 • bezagen
 • bezag
överväga (v) [situation]
 • övervägd
primeren (v) [situation] (Belgium)
 • geprimeerd
 • primeren
 • primeert
 • primeerden
 • primeerde
överväga (v) [förslag]
 • övervägd
wegen (v) [förslag]
 • gewogen
 • wegen
 • weegt
 • woog
 • wogen
överväga (v) [beslut]
 • övervägd
wegen (v) [beslut]
 • gewogen
 • wegen
 • weegt
 • woog
 • wogen
överväga (v) [förslag]
 • övervägd
wikken (v) [förslag]
 • gewikt
 • wikken
 • wikt
 • wikte
 • wikten
överväga (v) [beslut]
 • övervägd
wikken (v) [beslut]
 • gewikt
 • wikken
 • wikt
 • wikte
 • wikten
överväga (v) [tänka på]
 • övervägd
overwegen (v) {n} [tänka på]
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [think of doing]
 • övervägd
overwegen (v) {n} [think of doing]
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [förslag]
 • övervägd
overwegen (v) {n} [förslag]
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [beslut]
 • övervägd
overwegen (v) {n} [beslut]
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
överväga (v) [jämföra]
 • övervägd
afwegen (v) [jämföra]
 • afgewogen
 • weegt af
 • wegen af
 • woog af
 • wogen af
överväga (v) [förslag]
 • övervägd
afwegen (v) [förslag]
 • afgewogen
 • weegt af
 • wegen af
 • woog af
 • wogen af