Söktermen angivare har 10 resultat
SV Svenska NL Holländska
angivare (n) [someone who betrays] (u) verklikker (n) {m} [someone who betrays]
angivare (n) [someone who betrays] (u) klikspaan (n) {m} [someone who betrays]
angivare (n) [someone who betrays] (u) verrader (n) {m} [someone who betrays]
angivare (n) [someone who betrays] (u) judas (n) [someone who betrays]
angivare (n) [someone who betrays] (u) aanbrenger (n) [someone who betrays] (n)
SV Svenska NL Holländska
angivare (n) [someone who betrays] (u) aangever (n) [someone who betrays] (n)
angivare (n) [someone who betrays] (u) klikker (n) [someone who betrays] (n)
angivare (n) [someone who betrays] (u) sycofant (n) [someone who betrays] (n)
angivare (n) [someone who betrays] (u) verlinker (n) [someone who betrays] (n)
angivare (n) [someone who betrays] (u) versliegeraar (n) [someone who betrays] (n)
SV Synonymer för angivare NL Översättningar
avhoppare [förrädare] (u dropout
kollaboratör [förrädare] fifth columnist (n)
femtekolonnare [förrädare] fifth columnist (n)
quisling [förrädare] (u fifth columnist (n)
renegat [förrädare] renegade (literature)
avfälling [förrädare] (u apostate
apostat [förrädare] (u renegade (literature)
rymling [förrädare] (u escapee
desertör [förrädare] (u deserter
överlöpare [förrädare] (u turncoat
sladdertacka [skvallerkäring] (u tattletale
pratmakare [skvallerkäring] (u babbler
hyena [skvallerkäring] (u hyena
tjallare [skvallerkäring] (u (informal) nark
skvallerbytta [skvallerkäring] (u newsmonger
bedragare [avfälling] (u fraudster
judas [avfälling] (u Judas
förrädare [avfälling] (u betrayer