Söktermen avvikelse har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska NL Holländska
avvikelse (n) [act of deviating] (u) afwijken (n) [act of deviating]
avvikelse (n) [deviation from a plan or procedure] (u) afwijking (n) {f} [deviation from a plan or procedure]
avvikelse (n v) [characteristic of something that makes it different from something else] (u) verschil (n v) {n} [characteristic of something that makes it different from something else]
avvikelse (n v) [quality of being different] (u) verschil (n v) {n} [quality of being different]
avvikelse (n v) [characteristic of something that makes it different from something else] (u) onderscheid (n v) {n} [characteristic of something that makes it different from something else]
SV Synonymer för avvikelse NL Översättningar
inkonsekvens [undantag] (u Widersprüchlichkeit {f}
anomali [undantag] (u Anomalie {f}
abnormitet [undantag] (u Abweichung {f}
diskrepans [undantag] (u Diskrepanz {f}
variant [undantag] (u Version {f}
variation [undantag] (u Schwankung {f}
missbildning [oregelbundenhet] (u Missbildung {f}
skiljaktighet [skillnad] (u Gegenteiligkeit {f}
särdrag [skillnad] n Merkmal {n}
disproportion [skillnad] (u Missverhältnis {n}
differens [skillnad] (u Differenz {f}
divergens [skillnad] (u Divergenz {f}
motsats [skillnad] (u Gegenteil {n}
kontrast [skillnad] (u Kontrast {m}
olikhet [skillnad] (u Unterschied {m}
skillnad [förändring] (u Unterschied {m}
brytning [förändring] (u Brechung {f}
ton [förändring] (u Tonne {f}
skuggning [förändring] (u Schraffierung {f}
nyans [förändring] (u Farbton {m}