Söktermen begrunda har 18 resultat
SV Svenska NL Holländska
begrunda (v) [möjlighet]
 • begrundad
nadenken (v) {n} [möjlighet]
 • nagedacht
 • denken na
 • denkt na
 • dachten na
 • dacht na
begrunda (v) [själsförmögenhet]
 • begrundad
overdenken (v) [själsförmögenhet]
 • overdacht
 • overdenken
 • overdenkt
 • overdachten
 • overdacht
begrunda (v) [problem]
 • begrundad
overdenken (v) [problem]
 • overdacht
 • overdenken
 • overdenkt
 • overdachten
 • overdacht
begrunda (v) [möjlighet]
 • begrundad
overdenken (v) [möjlighet]
 • overdacht
 • overdenken
 • overdenkt
 • overdachten
 • overdacht
begrunda (v) [problem]
 • begrundad
piekeren (v) [problem]
 • gepiekerd
 • piekeren
 • piekert
 • piekerden
 • piekerde
SV Svenska NL Holländska
begrunda (v) [möjlighet]
 • begrundad
piekeren (v) [möjlighet]
 • gepiekerd
 • piekeren
 • piekert
 • piekerden
 • piekerde
begrunda (v) [problem]
 • begrundad
peinzen (v) [problem]
 • gepeinsd
 • peinzen
 • peinst
 • peinsden
 • peinsde
begrunda (v) [möjlighet]
 • begrundad
peinzen (v) [möjlighet]
 • gepeinsd
 • peinzen
 • peinst
 • peinsden
 • peinsde
begrunda (v) [problem]
 • begrundad
nadenken (v) {n} [problem]
 • nagedacht
 • denken na
 • denkt na
 • dachten na
 • dacht na
begrunda (v) [möjlighet]
 • begrundad
overwegen (v) {n} [möjlighet]
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
begrunda (v) [problem] nadenken over (v) [problem]
begrunda (v) [möjlighet] nadenken over (v) [möjlighet]
begrunda (v) [problem]
 • begrundad
beschouwen (v) [problem]
 • beschouwd
 • beschouwen
 • beschouwt
 • beschouwden
 • beschouwde
begrunda (v) [möjlighet]
 • begrundad
beschouwen (v) [möjlighet]
 • beschouwd
 • beschouwen
 • beschouwt
 • beschouwden
 • beschouwde
begrunda (v) [think about seriously]
 • begrundad
bedenken (v) [think about seriously]
 • bedacht
 • bedenken
 • bedenkt
 • bedacht
 • bedachten
begrunda (v) [think about seriously] in acht nemen (v) [think about seriously]
begrunda (v) [think about seriously]
 • begrundad
overwegen (v) {n} [think about seriously]
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
begrunda (v) [problem]
 • begrundad
overwegen (v) {n} [problem]
 • overwogen
 • overweegt
 • overwegen
 • overwoog
 • overwogen
SV Synonymer för begrunda NL Översättningar
grubbla [fråga sig] ponder
överväga [fråga sig] contemplate
fundera [fråga sig] cogitate
grunna [fråga sig] ponder
undra [fråga sig] wonder
fundera på [betänka] ruminate over (formal)
skärskåda [betänka] scrutinize
grubbla på [betänka] ruminate over (formal)
tänka igenom [reflektera] think through
tänka efter [reflektera] think
grubbla över [reflektera] ruminate over (formal)
pröva [reflektera] try out
betänka [reflektera] contemplate
besinna [reflektera] consider
bedöma [reflektera] estimate
kalkylera [reflektera] calculate
meditera [tänka] meditate
reflektera [tänka] reflect
filosofera [utföra tankearbete] philosophize
tänka [utföra tankearbete] think