Söktermen bemöda sig har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska NL Holländska
bemöda sig (v) [ansträngning] zich inspannen (v) [ansträngning]
bemöda sig (v) [ansträngning] moeite doen (v) [ansträngning]
bemöda sig (v) [ansträngning] een inspanning doen (v) [ansträngning]

SV NL Översättningar för sig

sig (o) [reflexivt pron. - sg.] zich (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] zich (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] zichzelf (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] zichzelf (o) [reflexivt pronomen]
SV Synonymer för bemöda sig NL Översättningar
sätta in [anstränga sig] op een rekening zetten
sträva [anstränga sig] poging {f}
mobilisera [anstränga sig] mobiliseren
uppbjuda [anstränga sig] bijeenrapen
anstränga sig [vinnlägga sig] een inspanning doen
sträva efter [vinnlägga sig] aspireren naar
knoga [förrätta] zich moeizaam voortslepen
släpa [förrätta] slepen {n}
slita [förrätta] scheuren
jobba [förrätta] werken {n}
kämpa [förrätta] vechten {n}
knega [förrätta] zich uitputten
slava [förrätta] zich uitputten
arbeta [förrätta] tuinieren {n}
försöka [fresta på] pogen