Söktermen binda har 41 resultat
SV Svenska NL Holländska
binda (v) [löfte]
 • bunden
bijeenbinden (v) [löfte]
 • bijeengebonden
 • bindt bijeen
 • binden bijeen
 • bonden bijeen
 • bond bijeen
binda (v) [löfte]
 • bunden
knopen (v) [löfte]
 • geknoopt
 • knoopt
 • knopen
 • knoopte
 • knoopten
binda (v) [rep]
 • bunden
knopen (v) [rep]
 • geknoopt
 • knoopt
 • knopen
 • knoopte
 • knoopten
binda (n v) [to attach or fasten with string]
 • bunden
knopen (n v) [to attach or fasten with string]
 • geknoopt
 • knoopt
 • knopen
 • knoopte
 • knoopten
binda (v n) [to tie a line]
 • bunden
knopen (v n) [to tie a line]
 • geknoopt
 • knoopt
 • knopen
 • knoopte
 • knoopten
SV Svenska NL Holländska
binda (v) [knyta ihop]
 • bunden
vastknopen (v) [knyta ihop]
 • vastgeknoopt
 • knoopt vast
 • knopen vast
 • knoopte vast
 • knoopten vast
binda (v) [löfte]
 • bunden
vastknopen (v) [löfte]
 • vastgeknoopt
 • knoopt vast
 • knopen vast
 • knoopte vast
 • knoopten vast
binda (v) [rep]
 • bunden
vastknopen (v) [rep]
 • vastgeknoopt
 • knoopt vast
 • knopen vast
 • knoopte vast
 • knoopten vast
binda (n v) [to attach or fasten with string]
 • bunden
vastknopen (n v) [to attach or fasten with string]
 • vastgeknoopt
 • knoopt vast
 • knopen vast
 • knoopte vast
 • knoopten vast
binda (v) [familj]
 • bunden
bijeenbinden (v) [familj]
 • bijeengebonden
 • bindt bijeen
 • binden bijeen
 • bonden bijeen
 • bond bijeen
binda (v) [knyta ihop]
 • bunden
bijeenbinden (v) [knyta ihop]
 • bijeengebonden
 • bindt bijeen
 • binden bijeen
 • bonden bijeen
 • bond bijeen
binda (v) [knyta ihop]
 • bunden
knopen (v) [knyta ihop]
 • geknoopt
 • knoopt
 • knopen
 • knoopte
 • knoopten
binda (v) [rep]
 • bunden
bijeenbinden (v) [rep]
 • bijeengebonden
 • bindt bijeen
 • binden bijeen
 • bonden bijeen
 • bond bijeen
binda (v) [förplikta]
 • bunden
verplichten (v) [förplikta]
 • verplicht
 • verplicht
 • verplichten
 • verplichtte
 • verplichtten
binda (v) [förplikta]
 • bunden
nopen (v) [förplikta]
 • genoopt
 • noopt
 • nopen
 • noopten
 • noopte
binda (v) [förplikta]
 • bunden
noodzaken (v) [förplikta]
 • genoodzaakt
 • noodzaakt
 • noodzaken
 • noodzaakten
 • noodzaakte
binda (v) [böcker]
 • bunden
inbinden (v) [böcker]
 • ingebonden
 • bindt in
 • binden in
 • bonden in
 • bond in
binda (v) [frihet] de handen binden (v) [frihet]
binda (n v) [to attach or fasten with string]
 • bunden
strikken (n v) [to attach or fasten with string]
 • gestrikt
 • strikken
 • strikt
 • strikten
 • strikte
binda (v) [fånge]
 • bunden
kluisteren (v) [fånge]
 • gekluisterd
 • kluistert
 • kluisteren
 • kluisterde
 • kluisterden
binda (v) [fånge]
 • bunden
ketenen (v) [fånge]
 • geketend
 • ketenen
 • ketent
 • ketende
 • ketenden
binda (v) [löfte]
 • bunden
verbinden (v) {n} [löfte]
 • verbonden
 • verbindt
 • verbinden
 • verbond
 • verbonden
binda (v) [böcker]
 • bunden
binden (v) [böcker]
 • gebonden
 • bindt
 • binden
 • bonden
 • bond
binda (v) [familj]
 • bunden
binden (v) [familj]
 • gebonden
 • bindt
 • binden
 • bonden
 • bond
binda (v) [knyta ihop]
 • bunden
binden (v) [knyta ihop]
 • gebonden
 • bindt
 • binden
 • bonden
 • bond
binda (v) [löfte]
 • bunden
binden (v) [löfte]
 • gebonden
 • bindt
 • binden
 • bonden
 • bond
binda (v) [rep]
 • bunden
binden (v) [rep]
 • gebonden
 • bindt
 • binden
 • bonden
 • bond
binda (n v) [to attach or fasten with string]
 • bunden
binden (n v) [to attach or fasten with string]
 • gebonden
 • bindt
 • binden
 • bonden
 • bond
binda (v n) [to tie a line]
 • bunden
bevestigen (v n) [to tie a line]
 • bevestigd
 • bevestigen
 • bevestigt
 • bevestigden
 • bevestigde
binda (v) [familj]
 • bunden
verbinden (v) {n} [familj]
 • verbonden
 • verbindt
 • verbinden
 • verbond
 • verbonden
binda (v) [knyta ihop]
 • bunden
verbinden (v) {n} [knyta ihop]
 • verbonden
 • verbindt
 • verbinden
 • verbond
 • verbonden
binda (n v) [''transitive'' to tie or fasten tightly together, with a cord, band, ligature, chain, etc.]
 • bunden
binden (n v) [''transitive'' to tie or fasten tightly together, with a cord, band, ligature, chain, etc.]
 • gebonden
 • bindt
 • binden
 • bonden
 • bond
binda (v) [rep]
 • bunden
verbinden (v) {n} [rep]
 • verbonden
 • verbindt
 • verbinden
 • verbond
 • verbonden
binda (v) [förplikta]
 • bunden
opleggen (v) {n} [förplikta]
 • opgelegd
 • legt op
 • leggen op
 • legden op
 • legde op
binda (v) [förplikta]
 • bunden
forceren (v) [förplikta]
 • geforceerd
 • forceren
 • forceert
 • forceerden
 • forceerde
binda (v) [förplikta]
 • bunden
dwingen (v) [förplikta]
 • gedwongen
 • dwingt
 • dwingen
 • dwongen
 • dwong
binda (v n) [to tie a line]
 • bunden
vastmaken (v n) [to tie a line]
 • vastgemaakt
 • maakt vast
 • maken vast
 • maakten vast
 • maakte vast
binda (v) [familj]
 • bunden
vastbinden (v) [familj]
 • vastgebonden
 • bindt vast
 • binden vast
 • bond vast
 • bonden vast
binda (v) [knyta ihop]
 • bunden
vastbinden (v) [knyta ihop]
 • vastgebonden
 • bindt vast
 • binden vast
 • bond vast
 • bonden vast
binda (v) [löfte]
 • bunden
vastbinden (v) [löfte]
 • vastgebonden
 • bindt vast
 • binden vast
 • bond vast
 • bonden vast
binda (v) [rep]
 • bunden
vastbinden (v) [rep]
 • vastgebonden
 • bindt vast
 • binden vast
 • bond vast
 • bonden vast
SV Synonymer för binda NL Översättningar
remsa [tygstycke] (u reggetta (n v)
flik [tygstycke] (u linguetta {f}
stump [tygstycke] (u moncherino {m}
bandage [tygstycke] n fasciatura {f}
förband [bindel] n fasciatura {f}
band [bindel] n volume {m}
gasbinda [bindel] garza {f}
plåster [bindel] cerotto {m}
omslag [bindel] n copertina {f}
skilja [utstaka gränser för] deviare da
klippa av [utstaka gränser för] tagliare
inrama [utstaka gränser för] incorniciare
omsluta [utstaka gränser för] serrare
kanta [utstaka gränser för] ornare
begränsa [utstaka gränser för] costringere
fästa [surra] aderire
bindel [förband] (u fascia {f}
vika [reservera] piegare
undanta [reservera] fare un'eccezione per
anslå [reservera] ripartire