Söktermen har 39 resultat
SV Svenska NL Holländska
(o) [konsekvens] toen (o) [konsekvens]
(o) [grund] want (o) [grund]
(o) [grund] wegens (o) [grund]
(o) [grund] om reden van (o) [grund]
(o) [grund] op grond van (o) [grund]
SV Svenska NL Holländska
(o) [grund] immers (o) [grund]
(o) [grund] namelijk (o) [grund]
(o) [konsekvens] op dat ogenblik (o) [konsekvens]
(o) [tid] op dat ogenblik (o) [tid]
(adv adj n) [at that time] toen (adv adj n) [at that time]
(o) [grund] omdat (o) [grund]
(o) [tid] toen (o) [tid]
(o) [tid] destijds (o) [tid]
(o) [tid] in die tijd (o) [tid]
(o) [tid] toenmaals (o) [tid]
(o) [tid] indertijd (o) [tid]
(o) [tid] toentertijd (o) [tid]
(o) [konsekvens] in dat geval (o) [konsekvens]
(o) [tid] in dat geval (o) [tid]
(o) [grund] ten gevolge van (o) [grund]
(o) [grund] vandaar (o) [grund]
(adv conj pronoun n) [at such time as] wanneer (adv conj pronoun n) [at such time as]
(adv conj pronoun n) [as soon as] als (adv conj pronoun n) [as soon as]
(adv conj pronoun n) [at such time as] als (adv conj pronoun n) [at such time as]
(adv conj pronoun n) [as soon as] zodra (adv conj pronoun n) [as soon as]
(adv adj n) [in that case] dan (adv adj n) [in that case]
(o) [konsekvens] dan (o) [konsekvens]
(o) [tid] dan (o) [tid]
(o) [grund] bijgevolg (o) [grund]
(o) [grund] daarom (o) [grund]
(adv conj pronoun n) [as soon as] wanneer (adv conj pronoun n) [as soon as]
(o) [grund] dus (o) [grund]
(o) [grund] derhalve (o) [grund]
(o) [grund] omwille van (o) [grund]
(o) [grund] doordat (o) [grund]
(o) [grund] door het feit dat (o) [grund]
(o) [grund] als gevolg van (o) [grund]
(o) [grund] uit (o) [grund]
(o) [grund] door (o) [grund]
SV Synonymer för NL Översättningar
i så fall [under sådana förhållanden] dann
sålunda [under sådana förhållanden] so
eftersom [under sådana förhållanden] weil
alltså [under sådana förhållanden] also
följaktligen [under sådana förhållanden] also
således [under sådana förhållanden] deswegen
på den tiden [vid det tillfället] damals
emedan [därför att] weil