Söktermen dölja har 26 resultat
SV Svenska NL Holländska
dölja (v) [utsikt] aan het gezicht onttrekken (v) [utsikt]
dölja (v) [utsikt]
 • dold
maskeren (v) [utsikt]
 • gemaskerd
 • maskert
 • maskeren
 • maskerden
 • maskerde
dölja (v) [känslor]
 • dold
maskeren (v) [känslor]
 • gemaskerd
 • maskert
 • maskeren
 • maskerden
 • maskerde
dölja (v) [föremål]
 • dold
maskeren (v) [föremål]
 • gemaskerd
 • maskert
 • maskeren
 • maskerden
 • maskerde
dölja (v) [utsikt]
 • dold
verhullen (v) [utsikt]
 • verhuld
 • verhullen
 • verhult
 • verhulden
 • verhulde
SV Svenska NL Holländska
dölja (v) [känslor]
 • dold
verhullen (v) [känslor]
 • verhuld
 • verhullen
 • verhult
 • verhulden
 • verhulde
dölja (v) [föremål]
 • dold
verhullen (v) [föremål]
 • verhuld
 • verhullen
 • verhult
 • verhulden
 • verhulde
dölja (v) [utsikt]
 • dold
wegmoffelen (v) [utsikt]
 • weggemoffeld
 • moffelen weg
 • moffelt weg
 • moffelde weg
 • moffelden weg
dölja (v) [känslor]
 • dold
wegmoffelen (v) [känslor]
 • weggemoffeld
 • moffelen weg
 • moffelt weg
 • moffelde weg
 • moffelden weg
dölja (v) [föremål]
 • dold
wegmoffelen (v) [föremål]
 • weggemoffeld
 • moffelen weg
 • moffelt weg
 • moffelde weg
 • moffelden weg
dölja (v) [utsikt]
 • dold
wegstoppen (v) [utsikt]
 • weggestopt
 • stoppen weg
 • stopt weg
 • stopten weg
 • stopte weg
dölja (v) [känslor]
 • dold
wegstoppen (v) [känslor]
 • weggestopt
 • stoppen weg
 • stopt weg
 • stopten weg
 • stopte weg
dölja (v) [föremål]
 • dold
wegstoppen (v) [föremål]
 • weggestopt
 • stoppen weg
 • stopt weg
 • stopten weg
 • stopte weg
dölja (v) [föremål]
 • dold
verstoppen (v) {n} [föremål]
 • verstopt
 • verstopt
 • verstoppen
 • verstopte
 • verstopten
dölja (v) [känslor] aan het gezicht onttrekken (v) [känslor]
dölja (v) [föremål] aan het gezicht onttrekken (v) [föremål]
dölja (v) [angelägenhet] in de doofpot steken (v) [angelägenhet]
dölja (v) [angelägenhet]
 • dold
stilhouden (v) [angelägenhet]
 • stilgehouden
 • houdt stil
 • houden stil
 • hielden stil
 • hield stil
dölja (v) [angelägenhet]
 • dold
doodzwijgen (v) [angelägenhet]
 • doodgezwegen
 • zwijgen dood
 • zwijgt dood
 • zweeg dood
 • zwegen dood
dölja (v) [utsikt]
 • dold
verbergen (v) {n} [utsikt]
 • verborgen
 • verbergt
 • verbergen
 • verborg
 • verborgen
dölja (v) [to hide something]
 • dold
verbergen (v) {n} [to hide something]
 • verborgen
 • verbergt
 • verbergen
 • verborg
 • verborgen
dölja (v) [känslor]
 • dold
verbergen (v) {n} [känslor]
 • verborgen
 • verbergt
 • verbergen
 • verborg
 • verborgen
dölja (v) [föremål]
 • dold
verbergen (v) {n} [föremål]
 • verborgen
 • verbergt
 • verbergen
 • verborg
 • verborgen
dölja (v) [utsikt]
 • dold
verstoppen (v) {n} [utsikt]
 • verstopt
 • verstopt
 • verstoppen
 • verstopte
 • verstopten
dölja (v) [to hide something]
 • dold
verstoppen (v) {n} [to hide something]
 • verstopt
 • verstopt
 • verstoppen
 • verstopte
 • verstopten
dölja (v) [känslor]
 • dold
verstoppen (v) {n} [känslor]
 • verstopt
 • verstopt
 • verstoppen
 • verstopte
 • verstopten
SV Synonymer för dölja NL Översättningar
kamouflera [skyla] sløre (n v)
maskera [skyla] sløre (n v)
täcka [mildra] dække (v n adj)
skydda [täcka] dække (v n adj)
skugga [stå i vägen för] skygge
dämpa [stå i vägen för] afbøde (n v)
stoppa [hindra] polstre (n v)
kväva [hindra] kvæle (v)
frångå [svika] opgive
kläda [övertäcka] beklæde
sticka [sticka undan] (informal nål