Söktermen divergera har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska NL Holländska
divergera (v) [mening]
 • divergerad
afwijken (v) [mening]
 • afgeweken
 • wijkt af
 • wijken af
 • week af
 • weken af
divergera (v) [mening]
 • divergerad
divergeren (v) [mening]
 • gedivergeerd
 • divergeren
 • divergeerden
divergera (v) [mening]
 • divergerad
uiteenlopen (v) {n} [mening]
 • uiteengelopen
 • lopen uiteen
 • liepen uiteen
divergera (v) [mening]
 • divergerad
verschillen (v) [mening]
 • verschild
 • verschilt
 • verschillen
 • verschilde
 • verschilden
SV Synonymer för divergera NL Översättningar
skilja sig åt [gå isär] afwijken
sprida sig [gå isär] uitwaaieren