Söktermen door har 77 resultat
NL Holländska SV Svenska
door (o) [reden] genom (o) [reden]
door (o) [bijwoord] igenom (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] igenom (o) [algemeen]
door (o) [tijd] medelst (o) [tijd]
door (o) [reden] medelst (o) [reden]
NL Holländska SV Svenska
door (o) [middel] medelst (o) [middel]
door (o) [deling] medelst (o) [deling]
door (o) [bijwoord] medelst (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] medelst (o) [algemeen]
door (o) [tijd] genom (o) [tijd]
door (prep adj adv n) [by means of] igenom (prep adj adv n) [by means of]
door (o) [middel] genom (o) [middel]
door (o) [deling] genom (o) [deling]
door (prep adj adv n) [by means of] genom (prep adj adv n) [by means of]
door (o) [bijwoord] genom (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] genom (o) [algemeen]
door (o) [tijd] med hjälp av (o) [tijd]
door (o) [reden] med hjälp av (o) [reden]
door (o) [middel] med hjälp av (o) [middel]
door (o) [deling] med hjälp av (o) [deling]
door (o) [reden] hela tiden (o) [reden]
door (prep adv adj n) [indicates a means] genom att (prep adv adj n) [indicates a means]
door (o) [plaats] alltigenom (o) [plaats]
door (o) [tijd] från början till slut (o) [tijd]
door (o) [reden] från början till slut (o) [reden]
door (o) [middel] från början till slut (o) [middel]
door (o) [deling] från början till slut (o) [deling]
door (o) [bijwoord] från början till slut (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] från början till slut (o) [algemeen]
door (o) [tijd] hela tiden (o) [tijd]
door (o) [bijwoord] med hjälp av (o) [bijwoord]
door (o) [middel] hela tiden (o) [middel]
door (o) [deling] hela tiden (o) [deling]
door (o) [bijwoord] hela tiden (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] hela tiden (o) [algemeen]
door (o) [tijd] igenom (o) [tijd]
door (o) [reden] igenom (o) [reden]
door (o) [middel] igenom (o) [middel]
door (o) [deling] igenom (o) [deling]
door (o) [bijwoord] på grund av (o) [bijwoord]
door (o) [bijwoord] med (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] med (o) [algemeen]
door (prep adv adj n) [indication of passive voice] av (prep adv adj n) [indication of passive voice]
door (prep adv adj n) [indicates creator of a work] av (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
door (o) [reden] som en följd av (o) [reden]
door (o) [tijd] på grund av (o) [tijd]
door (o) [reden] på grund av (o) [reden]
door (o) [middel] på grund av (o) [middel]
door (o) [deling] på grund av (o) [deling]
door (o) [deling] med (o) [deling]
door (o) [algemeen] på grund av (o) [algemeen]
door (o) [tijd] tack vare (o) [tijd]
door (o) [reden] tack vare (o) [reden]
door (o) [middel] tack vare (o) [middel]
door (o) [deling] tack vare (o) [deling]
door (o) [bijwoord] tack vare (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] tack vare (o) [algemeen]
door (o) [reden] (o) [reden]
door (o) [tijd] ut (o) [tijd]
door (o) [algemeen] med hjälp av (o) [algemeen]
door (o) [reden] eftersom (o) [reden]
door (o) [reden] därför att (o) [reden]
door (o) [tijd] till slutet av (o) [tijd]
door (o) [reden] till slutet av (o) [reden]
door (o) [middel] till slutet av (o) [middel]
door (o) [deling] till slutet av (o) [deling]
door (o) [bijwoord] till slutet av (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] till slutet av (o) [algemeen]
door (o) [reden] för (o) [reden]
door (o) [reden] ut (o) [reden]
door (o) [middel] ut (o) [middel]
door (o) [deling] ut (o) [deling]
door (o) [bijwoord] ut (o) [bijwoord]
door (o) [algemeen] ut (o) [algemeen]
door (o) [tijd] med (o) [tijd]
door (o) [reden] med (o) [reden]
door (o) [middel] med (o) [middel]