Söktermen dra har 32 resultat
SV Svenska NL Holländska
dra (v) [allmän] slepen (v) {n} [allmän]
dra (v) [move or run away quickly] het op een lopen zetten (v) [move or run away quickly] (v)
dra (v) [föremål] voortsleuren (v) [föremål]
dra (v) [allmän] voortsleuren (v) [allmän]
dra (v) [rörelse] sjorren (v) [rörelse]
SV Svenska NL Holländska
dra (v) [pistol] sjorren (v) [pistol]
dra (v) [föremål] sjorren (v) [föremål]
dra (v) [allmän] sjorren (v) [allmän]
dra (v) [rörelse] sleuren (v) [rörelse]
dra (v) [pistol] sleuren (v) [pistol]
dra (v) [föremål] sleuren (v) [föremål]
dra (v) [allmän] sleuren (v) [allmän]
dra (v n) [to pull along a surface] slepen (v n) {n} [to pull along a surface]
dra (v) [rörelse] slepen (v) {n} [rörelse]
dra (v) [pistol] slepen (v) {n} [pistol]
dra (v) [föremål] slepen (v) {n} [föremål]
dra (v) [folk] aantrekken (v) [folk]
dra (v) [rörelse] rukken (v) [rörelse]
dra (v) [pistol] rukken (v) [pistol]
dra (v) [föremål] rukken (v) [föremål]
dra (v) [allmän] rukken (v) [allmän]
dra (v) [move or run away quickly] vluchten (v) [move or run away quickly]
dra (v) [move or run away quickly] wegstuiven (v) [move or run away quickly]
dra (v n) [to pull out] trekken (v n) {n} [to pull out]
dra (v n) [to determine the result of a lottery] trekken (v n) {n} [to determine the result of a lottery]
dra (v) [rörelse] trekken (v) {n} [rörelse]
dra (v) [pistol] trekken (v) {n} [pistol]
dra (v) [föremål] trekken (v) {n} [föremål]
dra (v) [allmän] trekken (v) {n} [allmän]
dra (v) [folk] aanlokken (v) [folk]
dra (v n) [to attract] aantrekken (v n) [to attract]
NL Holländska SV Svenska
dra (adj adv) [within a short time] snart (adj adv) [within a short time]