Söktermen draaien har 28 resultat
NL Holländska SV Svenska
draaien (v) [voorwerpen] {n} snurra (v) [voorwerpen]
draaien (n) [telefoon] {n} ringande (n) {n} [telefoon]
draaien (v) [water] {n} virvla runt (v) [water]
draaien (v) [hoofd] {n} gå runt (v) [hoofd]
draaien (v) [weg] {n} göra en krök (v) [weg]
draaien (v) [voorwerpen] {n} virvla (v) [voorwerpen]
draaien (v) [rotatie] {n} virvla (v) [rotatie]
draaien (v) [geneeskunde] {n} virvla (v) [geneeskunde]
draaien (v) [deurkruk] {n} virvla (v) [deurkruk]
draaien (v) [voorwerpen] {n} vrida (v) [voorwerpen]
draaien (v) [rotatie] {n} vrida (v) [rotatie]
draaien (v) [geneeskunde] {n} vrida (v) [geneeskunde]
draaien (v) [deurkruk] {n} vrida (v) [deurkruk]
draaien (n v adj) [to turn around quickly] {n} snurra runt (n v adj) [to turn around quickly]
draaien (v) [verkeer] {n} svänga (v) [verkeer]
draaien (n v adj) [to turn around quickly] {n} snurra (n v adj) [to turn around quickly]
draaien (v) [rotatie] {n} snurra (v) [rotatie]
draaien (v) [hoofd] {n} snurra (v) [hoofd]
draaien (v) [geneeskunde] {n} snurra (v) [geneeskunde]
draaien (v) [deurkruk] {n} snurra (v) [deurkruk]
draaien (v) [weg] {n} kröka (v) [weg]
draaien (v) [voorwerpen] {n} vrida på (v) [voorwerpen]
draaien (v) [rotatie] {n} vrida på (v) [rotatie]
draaien (v) [geneeskunde] {n} vrida på (v) [geneeskunde]
draaien (v) [deurkruk] {n} vrida på (v) [deurkruk]
draaien (v) [telefoon] {n} ringa (v) [telefoon]
draaien (v) [telefoon] {n} slå (v) [telefoon]
draaien (v) [weg] {n} svänga (v) [weg]

Holländska Svenska översättingar